I
Jan Wolters Tuiten. Geboren Kolderveen.
Gehuwd voor de kerk Kolder- en Dinxterveen 30 november 1738 met Gebbichijen Klaas [ ] Jetten, dochter van Klaas Jans Jetten en Annichijen Jans Luken. Gedoopt Nijeveen 30 maart 1714.
Uit dit huwelijk:
1.
Jentjen Jans [ ]. Geboren Kolderveen, gedoopt Kolder- en Dinxterveen 4 oktober 1739, overleden voor 1741.
2.
Jantjen Jans [ ] Tuten. Geboren Kolderveen, gedoopt Kolder- en Dinxterveen oktober 1741, overleden Meppel-Kolderveen 13 februari 1818.
Ondertrouwd Meppel 1 januari 1765, gehuwd met Albert Hendriks Withaar, zoon van Hindrik Withaar. Geboren Rheebruggen, gedoopt Ruinen 15 november 1739, overleden Meppel 17 januari 1820.
3.
Jan Jans [ ] Jetten, geboren Kolderveen (zie IIa).
4.
Klaas Jans [ ] Jetten, geboren Kolderveen (zie IIb).
5.
Annegien Jans Tut. Geboren Kolderveen, gedoopt Kolder- en Dinxterveen 25 augustus 1748.
6.
Arent Jans Tuijten. Geboren Kolderveen, gedoopt Kolder- en Dinxterveen 31 mei 1750, overleden Schoterland-Sintjohannesga 28 juli 1827.
Gehuwd voor de kerk Sintjohannesga 6 juni 1779 met Aaltje Jans. Geboren circa 1757, overleden Schoterland-Sintjohannesga 26 november 1826.
7.
Wolter Jans [ ]. Geboren Kolderveen, gedoopt Kolder- en Dinxterveen 27 februari 1752, overleden voor 1755.
8.
Wolter Jans [ ]. Geboren Kolderveen, gedoopt Kolder- en Dinxterveen 20 juli 1755.

IIa
Jan Jans [ ] Jetten, zoon van Jan Wolters Tuiten (zie I) en Gebbichijen Klaas [ ] Jetten. Geboren Kolderveen, gedoopt Kolder- en Dinxterveen 8 september 1743, overleden Schoterland-Rotsterhaule 8 mei 1824.
Gehuwd voor de kerk Delfstrahuizen 17 februari 1776 met Trijntje Jacobs [ ] de Jong, dochter van Jacob Jans en Uilkien Geerts. Geboren Nieuweschoot, gedoopt Nieuweschoot c.a. 17 juli 1757, overleden Aengwirden-Tjalleberd 9 december 1842.
Uit dit huwelijk:
1.
Gebbigjen Jans [ ] Jetten. Geboren Rohel 13 augustus 1777, gedoopt Sintjohannesga c.a. Overleden Aengwirden-Heerenveen 29 mei 1858.
Gehuwd voor de kerk (1) De Knipe 8 mei 1803 met Hans Douwes [ ] Meelker, zoon van Douwe Hanses en Gerrikje Pieters. Geboren Twijzel, gedoopt Twijzel en Kooten 1 januari 1761, overleden Dantumadeel-Wouterswoude 29 maart 1825.
Gehuwd (2) Aengwirden 4 januari 1829 met Sjoert Teijes [ ] van der Laan, zoon van Teije Sijbes van der Laan en Janke Sijgers. Geboren Rotsterhaule 12 oktober 1783, gedoopt Sintjohannesga c.a. Overleden Aengwirden-Heerenveen 3 maart 1874. Hij is weduwnaar van Bontje Oedses Stoker.
2.
Jacob Jans [ ][Tuiten] Jetten, geboren Rohel 12 mei 1781 (zie IIIa).
3.
Jan Jans [ ] van Tuiten, geboren Sintjohannesga 31 december 1782 (zie IIIb).
4.
IJdigjen (Ytje) Jans [ ] Tuiten. Geboren Rottum 29 april 1785, gedoopt Sintjohannesga c.a. Overleden Opsterland-Luxwoude 16 september 1844.
Gehuwd Tjalleberd 30 mei 1812 met Harmen Baukes Bonswijk, zoon van Bauke Harmens en Aafke Alberts Krom. Geboren Benedenknijpe circa 1787, overleden Schoterland-Nieuwehorne 7 maart 1861. Hij hertrouwt met Vroukjen Uilkes van der Singel.
5.
Egbert Jans [Tuiten] Jetten, geboren Sintjohannesga 28 augustus 1788 (zie IIIc).
6.
Uilkjen Jans Tuiten. Geboren Terband 8 september 1793, overleden Schoterland-Rotsterhaule 3 april 1837.
Gehuwd Schoterland 19 april 1818 met Arend Wolters Weever, zoon van Wolter Beerents Wever en Aaltje Roelofs Krol. Geboren Oudehaske 23 januari 1784, gedoopt Oudehaske en Haskerhorne, overleden Schoterland-Oudeschoot 23 september 1853.
7.
Antjen Jans [ ] Jetten. Geboren Sintjohannesga 11 juni 1798, gedoopt Sintjohannesga c.a. Overleden Schoterland-Sintjohannesga 2 november 1832.
Gehuwd Schoterland 17 mei 1829 met Jaring Gerrits [ ] de Wilde, zoon van Gerrit Gerbens de Wilde en Rigtje Hanzes Baggelaar. Geboren Rotsterhaule 19 maart 1801, gedoopt Sintjohannesga c.a.
8.
Pier Jans [ ] Jetten, geboren Oudehaske 13 november 1801 (zie IIId).

IIb
Klaas Jans [ ] Jetten, zoon van Jan Wolters Tuiten (zie I) en Gebbichijen Klaas [ ] Jetten. Geboren Kolderveen, gedoopt Kolder- en Dinxterveen 21 augustus 1746, overleden Sintjohannesga 25 maart 1811.
Ondertrouwd Giethoorn 7 februari 1766, gehuwd voor de kerk aldaar 23 februari 1766 met Geertje Jans Doop, dochter van Jan Jansen Doop en Marchje (Martje) Peters de Vries. Gedoopt Giethoorn 23 april 1741, overleden Schoterland-Sintjohannesga 11 december 1822.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Klaasen [Jette] Jetten (aangenomen 23 december 1811). Geboren Giethoorn 30 oktober 1766, overleden Schoterland-Sintjohannesga 6 oktober 1826.
2.
Jannes Klasen Jetten, geboren Giethoorn 14 april 1768 (zie IIIe).
3.
Wolter Klazes Jetten, geboren Giethoorn 27 mei 1770 (zie IIIf).
4.
Roelof Klaas Jetten, geboren Giethoorn 6 februari 1772 (zie IIIg).
5.
Beene Klaas Jette. Geboren Giethoorn 25 januari 1774, overleden Schoterland 7 juni 1811.
6.
Gerrit Claassen Jetten, geboren Giethoorn 10 augustus 1777 (zie IIIh).
7.
Süs (Zusje) Klazes Jetten, geboren circa 1781 (zie IIIi).
8.
Arend Jetten. Geboren circa 1783, overleden Schoterland-Sintjohannesga 29 september 1826.

IIIa
Jacob Jans [ ][Tuiten] Jetten, zoon van Jan Jans [ ] Jetten (zie IIa) en Trijntje Jacobs [ ] de Jong. Geboren Rohel 12 mei 1781, gedoopt Sintjohannesga c.a. Overleden Schoterland-Sintjohannesga 22 oktober 1826.
Gehuwd voor de kerk Sintjohannesga 14 juni 1807 met Süs (Zusje) Klazes Jetten (zie IIIi).
Uit dit huwelijk:
1.
kind Jetten. Geboren circa 1807, overleden Sintjohannesga 28 augustus 1807.
2.
Klaas Jacobs [ ] Jetten. Geboren Sintjohannesga 18 september 1809, gedoopt Sintjohannesga c.a. Overleden Schoterland-Sintjohannesga 18 juni 1888.
3.
Trijntje Jacobs Jetten. Geboren Sintjohannesga 7 oktober 1813, overleden Schoterland-Sintjohannesga 22 oktober 1813.

IIIb
Jan Jans [ ] van Tuiten, zoon van Jan Jans [ ] Jetten (zie IIa) en Trijntje Jacobs [ ] de Jong. Geboren Sintjohannesga 31 december 1782, gedoopt Sintjohannesga c.a. 26 januari 1783, overleden Aengwirden-Tjalleberd 7 mei 1862.
Gehuwd voor de kerk Oudehaske 20 maart 1808 met Aaltje Geugjens Krikke. Geboren Oudehaske circa 1788, overleden Aengwirden-Tjalleberd 5 juni 1860.
Uit dit huwelijk:
1.
Femmigjen Jans [] Tuiten. Geboren Oudehaske 19 april 1809, gedoopt Oudehaske en Haskerhorne, overleden Aengwirden-Tjalleberd 21 juli 1833.
2.
Trijntje Jans [ ] Tuiten. Geboren Opsterland-Langezwaag 24 september 1811.
3.
Hendrikje Jans [Etten] van Tuiten. Geboren Langezwaag 26 juli 1815, overleden Kampen 9 juli 1889.
Gehuwd Idaarderadeel 21 januari 1847 met Meinte Jetzes de Groot, zoon van Jetze Meintes de Groot en Tettje Atzes van Stralen. Geboren Idaarderadeel-Grouw 11 oktober 1817, overleden aldaar 27 augustus 1891.
4.
Jan Jans Tuiten, geboren Opsterland-Langezwaag, in een schip 27 september 1817 (zie IVa).
5.
Jantje Jans van Tuiten. Geboren Dantumadeel-Birdaard, in een schip 19 augustus 1825, overleden Meppel 1 augustus 1899.
Gehuwd Smilde 13 oktober 1848 met Freeke (Frederik, Freerk) [Hamsijng] Amsing, zoon van Beerent Hamsijng en Geertjen Harms. Gedoopt Groningen (Martinikerk, gereformeerd) 3 mei 1795, overleden Smilde 4 januari 1870. Hij is gescheiden echtgenoot van Geertjen Jans [ ] Groen.

IIIc
Egbert Jans [Tuiten] Jetten, zoon van Jan Jans [ ] Jetten (zie IIa) en Trijntje Jacobs [ ] de Jong. Geboren Sintjohannesga 28 augustus 1788, gedoopt Sintjohannesga c.a. Overleden Schoterland-Rotsterhaule 17 november 1830.
Gehuwd Sintjohannesga 10 juni 1816 met Aukjen (Akke) Pieters [Tors] de Jong, dochter van Pieter Jans [Tors] de Jong en Sibrigjen Jans. Geboren Rotsterhaule 24 september 1793, gedoopt Sintjohannesga c.a. Overleden Schoterland 30 juli 1849. Zij hertrouwt met.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Egberts Tuiten. Geboren Schoterland-Rottum 30 mei 1817, overleden Schoterland 21 oktober 1817.
2.
Margjen Egberts [Tuiten] Jetten. Geboren Schoterland-Sintjohannesga 5 oktober 1818, overleden Sloten 3 juni 1870.
Gehuwd Doniawerstal 14 juni 1845 met Uilke Franzes Hes, zoon van Frans Roelofs Hes en Hinke Uilkes van der Wal. Geboren Sloten 7 januari 1819, overleden aldaar 22 februari 1872.
3.
Trijntje Egberts Jetten. Geboren Schoterland-Rottum 7 juli 1821, overleden Schoterland-Rotsterhaule 18 maart 1883.
Gehuwd (1) Schoterland 31 mei 1846 met Beerend Antoon [Linus] Lenos, zoon van Antoon Beerends Lienos en Lijsabet Abrahams. Geboren Rotsterhaule 18 juni 1805, gedoopt Sintjohannesga c.a. Overleden Schoterland-Rohel 5 september 1851.
Gehuwd (2) Schoterland 11 april 1858 met Johannes Hendriks van der Laan, zoon van Hendrik Teyes [ ] van der Laan en Tjitske Johannes. Geboren Sintjohannesga 9 april 1811, overleden Schoterland-Rotsterhaule 9 januari 1890.
4.
Jantje Egberts [Tuiten] Jetten. Geboren Schoterland-Sintjohannesga 23 oktober 1824, overleden aldaar 8 april 1837.
5.
Pietertje Egberts Jetten. Geboren Schoterland-Rotsterhaule 19 oktober 1828, overleden Schoterland-Sintjohannesga 8 juli 1832.

IIId
Pier Jans [ ] Jetten, zoon van Jan Jans [ ] Jetten (zie IIa) en Trijntje Jacobs [ ] de Jong. Geboren Oudehaske 13 november 1801, gedoopt Oudehaske en Haskerhorne 28 november 1802, overleden Schoterland-Rotsterhaule 24 februari 1849.
Gehuwd Schoterland 24 februari 1833 met Jantje Koops Oord, dochter van Koop Andries Oord en Rinske (Rensje) Berends Mink. Geboren Sintjohannesga oktober 1791, overleden Schoterland-Rotsterhaule 15 augustus 1851. Zij is weduwe van Albert Harmens Maat.
Uit dit huwelijk:
1.
Trijntje Piers [Oord] Jetten. Geboren Schoterland-Rotsterhaule 8 mei 1831, overleden aldaar 31 juli 1833.
2.
Trijntje Piers Jetten. Geboren Schoterland-Sintjohannesga 8 september 1835, overleden Opsterland-Langezwaag 18 november 1907.
Gehuwd Opsterland 25 december 1858 met Brugt Hamkes de Vries, zoon van Hamke Brugts de Vries en Antje Kaspers Kaspersma. Geboren Opsterland-Luxwoude 27 juli 1828, overleden Opsterland-Langezwaag 6 november 1890.

IIIe
Jannes Klasen Jetten, zoon van Klaas Jans [ ] Jetten (zie IIb) en Geertje Jans Doop. Geboren Giethoorn 14 april 1768, overleden aldaar 23 februari 1843.
Ondertrouwd aldaar 6 maart 1791, gehuwd voor de kerk aldaar 20 maart 1791 met Wiegchertje Jacobs Vledder, dochter van Jacob Vledder en Trijntje Gerrits. Geboren Wanneperveen circa 1767, overleden Giethoorn 2 september 1830.
Uit dit huwelijk:
1.
Geertje Jannes Jetten. Geboren Giethoorn 5 juni 1795, overleden aldaar 22 juli 1865.
Gehuwd (1) Meppel 18 oktober 1816 met Harm Timens Lowijs, zoon van Timen Jans Lowijs en Femmegien Kuijlders. Gedoopt Meppel 3 juni 1787, overleden aldaar 18 maart 1821.
Gehuwd (2) aldaar 8 januari 1825 met Harm Woltman, zoon van Klaas Woltman en Geertje Harms Geersing. Gedoopt Meppel 5 november 1788, overleden aldaar 5 augustus 1832. Hij is weduwnaar van Jantien Booijs.
Gehuwd (3) Giethoorn 11 juni 1836 met Hendrik Beenen Kok, zoon van Beene Klazen Kok en Geertje Hendriks Vos. Geboren Giethoorn 4 mei 1804, overleden aldaar 31 maart 1875.

IIIf
Wolter Klazes Jetten, zoon van Klaas Jans [ ] Jetten (zie IIb) en Geertje Jans Doop. Geboren Giethoorn 27 mei 1770, overleden Schoterland-Sintjohannesga 1 december 1843.
Gehuwd voor de kerk (1) Sintjohannesga c.a. 30 november 1806 met Trijntje Geerts. Geboren circa 1785, overleden Sintjohannesga 9 augustus 1807.
Gehuwd (2) aldaar 25 maart 1812 met Aaltjen Geerts [Oostenwind] Bos, dochter van Geert Jans Oostenwind en Hilligjen Klazes Mink. Geboren Sintjohannesga 22 maart 1774, overleden Schoterland-Sintjohannesga 20 oktober 1851.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Geertje Wolters Jetten, geboren Sintjohannesga 18 maart 1807 (zie IVb).

IIIg
Roelof Klaas Jetten, zoon van Klaas Jans [ ] Jetten (zie IIb) en Geertje Jans Doop. Geboren Giethoorn 6 februari 1772, overleden Schoterland-Sintjohannesga 16 augustus 1826.
Gehuwd voor de kerk Sintjohannesga 25 maart 1801 met Margje Harmens Maat, dochter van Harmen Alberts Maat en Simke Douwes. Geboren Sintjohannesga 5 januari 1781, gedoopt Sintjohannesga c.a. Overleden Schoterland-Sintjohannesga 6 augustus 1826.
Uit dit huwelijk:
1.
Klaas Roelofs Jetten, geboren Sintjohannesga 5 juli 1802 (zie IVc).
2.
Harmen (Harrem) Roelofs Jetten, geboren Sintjohannesga 11 juni 1805 (zie IVd).
3.
Sim Jetten. Geboren circa 1806, overleden voor 1826.
4.
Simkje (Fimkjen) Roelofs Jetten. Geboren Sintjohannesga 25 september 1809, overleden IJlst, in een schip 5 december 1844.
Gehuwd Doniawerstal 22 mei 1840 met Jolle Douwes [ ] Landman, zoon van Douwe Jolles Landman en Jantje Pieters Nieuwenhuis. Geboren IJlst 31 augustus 1806, overleden aldaar 22 juli 1884. Hij hertrouwt met Yke Harmens Dijkstra.
5.
Jan Roelofs Jetten, geboren Sintjohannesga 10 maart 1810 (zie IVe).
6.
Beene Roelofs Jetten. Geboren Sintjohannesga 20 juli 1812, overleden Schoterland-Sintjohannesga 17 maart 1821.
7.
Geertje Roelofs Jetten. Geboren Sintjohannesga 16 april 1816, overleden Norg-Veenhuizen 23 november 1828.
8.
Wolter Jetten. Geboren Schoterland-Sintjohannesga 3 februari 1819.
9.
Beene Jetten. Geboren Schoterland-Sintjohannesga 18 oktober 1821, overleden Norg-Veenhuizen 2 januari 1829.

IIIh
Gerrit Claassen Jetten, zoon van Klaas Jans [ ] Jetten (zie IIb) en Geertje Jans Doop. Geboren Giethoorn 10 augustus 1777, overleden Schoterland-Rottum 10 september 1832.
Gehuwd Sintjohannesga 7 februari 1816 met Afke Jeens Siegersma, dochter van Jeen Hendriks Siegersma en Aaltje Jacobs. Geboren Rottum 4 december 1787, gedoopt Nieuweschoot 6 januari 1788, overleden Schoterland 18 april 1868.
Uit dit huwelijk:
1.
Klaas Gerrits Jetten. Geboren Sintjohannesga-Rottum 31 mei 1816, overleden Schoterland-Nieuweschoot 3 april 1857.
2.
Jeen Gerrits Jetten. Geboren Schoterland-Rottum 21 april 1819, overleden aldaar 4 augustus 1820.
3.
Aaltje Gerrits Jetten. Geboren Schoterland-Rottum 10 juni 1821, overleden aldaar 17 november 1822.
4.
Aaltje Gerrits Jetten. Geboren Schoterland-Rottum 30 maart 1824, overleden Aengwirden-Heerenveen 22 september 1900.
Gehuwd Aengwirden 14 april 1860 met Heintje Ebes de Vries, zoon van Aebe Oenes de Vries en Ytje Heintjes van der Werf. Geboren Haske-Nijehaske 17 maart 1815, overleden Terneuzen 1 januari 1883.
5.
Geertje Gerrits Jetten. Geboren Schoterland-Rottum 17 november 1829, overleden Schoterland-Rotsterhaule 15 april 1875.

IIIi
Süs (Zusje) Klazes Jetten, dochter van Klaas Jans [ ] Jetten (zie IIb) en Geertje Jans Doop. Geboren circa 1781, overleden Schoterland-Sintjohannesga 28 oktober 1813.
Gehuwd voor de kerk Sintjohannesga 14 juni 1807 met Jacob Jans [ ][Tuiten] Jetten (zie IIIa).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder IIIa).

IVa
Jan Jans Tuiten, zoon van Jan Jans [ ] van Tuiten (zie IIIb) en Aaltje Geugjens Krikke. Geboren Opsterland-Langezwaag, in een schip 27 september 1817, overleden Aengwirden-Terband 19 oktober 1884.
Gehuwd (1) Aengwirden 10 mei 1840 met Catharina Kornelis Propstra, dochter van Kornelis Alberts Propstra en Elisabeth Jacobs Feenstra. Geboren Haskerland-Nijehaske 9 april 1820, overleden Aengwirden-Tjalleberd 30 juni 1853.
Gehuwd (2) Aengwirden 28 mei 1859 met Hendrikjen Roelofs Petter, dochter van Roelof (turfmaker) Harmens Petter en Margjen Jans Dam. Geboren Heerenveen-Terband 17 september 1811, overleden Aengwirden-Terband 22 december 1879.
Gehuwd (3) Aengwirden 4 februari 1882 met Antje de Vries, dochter van Jelle Alberts de Vries en Baukje Rienks. Geboren Hemelumer Oldeferd-Oudega 31 januari 1829, overleden Schoterland-Oudeschoot 10 december 1900. Zij is weduwe van Siebren Sjoerds Woudstra.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Aaltje Jans Tuiten. Geboren Aengwirden-Tjalleberd 9 oktober 1840.
2.
Elisabeth Jans Tuiten. Geboren Aengwirden-Tjalleberd 28 oktober 1843, overleden Schoterland-Heerenveen 26 mei 1924.
Gehuwd Aengwirden 28 mei 1870 met Hermanus Frederikus de Wit, zoon van Gerhardus Frederikus de Wit en Janke Hermanus Braunius. Geboren Schoterland-Heerenveen 10 februari 1841, overleden Aengwirden-Heerenveen 9 april 1926.
3.
Femmigje Jans Tuiten. Geboren Aengwirden-Tjalleberd 12 september 1846, overleden Aengwirden-Luinjeberd 6 augustus 1876.
Gehuwd Aengwirden 14 mei 1870 met Arent Alberts van der Wal, zoon van Albert Arends van der Wal en Aaltje Koops Knol. Geboren Aengwirden-Terband 22 maart 1845. Hij hertrouwt met Aafke Hanzes Ruiter.
4.
Kornelis Jans Tuiten. Geboren Aengwirden-Tjalleberd 30 september 1849, overleden Aengwirden-Terband 28 maart 1894.
Gehuwd Aengwirden 10 mei 1873 met Annigjen Roelofs Toering, dochter van Roelof Fokkes Toering en Hilligje Klazes de Boer. Geboren Aengwirden-Terband 2 december 1850, overleden Aengwirden-Luinjeberd 26 november 1924.
5.
Jan Jans Tuiten. Geboren Aengwirden-Tjalleberd 5 september 1852, overleden aldaar 25 januari 1856.

IVb
Geertje Wolters Jetten, dochter van Wolter Klazes Jetten (zie IIIf) en Trijntje Geerts. Geboren Sintjohannesga 18 maart 1807, overleden Schoterland-Rotsterhaule 13 februari 1851.
Relatie (1).
Gehuwd (2) Schoterland 16 mei 1830 met Jan (arbeider) Louws Vermaning, zoon van Louw Jans Vermaning en Pietje Martens van der Meulen. Geboren Mildam augustus 1800, overleden Schoterland-Rotsterhaule 7 september 1884.
Uit de eerste relatie:
1.
Wolter Jetten, geboren Schoterland-Sintjohannesga 4 september 1825 (zie Va).

IVc
Klaas Roelofs Jetten, zoon van Roelof Klaas Jetten (zie IIIg) en Margje Harmens Maat. Geboren Sintjohannesga 5 juli 1802, overleden Weststellingwerf-Munnekeburen 13 maart 1883.
Gehuwd Schoterland 22 juni 1828 met Martzen Annes Rotstra, dochter van Anne Bartelds Rotstra en Geertje Harmens de Boer. Geboren Hoornsterzwaag 12 september 1804, overleden Weststellingwerf-Scherpenzeel 17 oktober 1861.
Uit dit huwelijk:
1.
Margjen Klazes Jetten. Geboren Schoterland-Rohel 2 mei 1829, overleden Weststellingwerf-Nijetrijne 26 maart 1908.
Gehuwd Lemsterland 30 mei 1858 met Bouwe Martens Haagsma, zoon van Marten Bouwes Haagsma en Sjeuke Jelles Drijfhout. Geboren Weststellingwerf-Nijeholtwolde 25 maart 1825, overleden Weststellingwerf-Nijetrijne 31 augustus 1884.
2.
Geertjen Klazes Jetten. Geboren Weststellingwerf-Oldelamer 11 juni 1831, overleden Weststellingwerf-Spanga 25 mei 1914.
Gehuwd Weststellingwerf 4 juni 1858 met Geert Alberts Koning, zoon van Albert Hendriks Koning en Geertjen Geerts Schipper. Geboren Weststellingwerf-Nijtrijne 4 november 1833, overleden Weststellingwerf-Spanga 1 mei 1925.
3.
Annigjen Klazes Jetten. Geboren Weststellingwerf-Oldelamer 8 juni 1833, overleden Weststellingwerf-Nijetrijne 12 augustus 1868.
Gehuwd Weststellingwerf 22 oktober 1858 met Hendrik Willems Driest, zoon van Willem Meinderts Driest en Japikjen Hendriks Nooy. Geboren Weststellingwerf-Munnekeburen 11 september 1832, overleden Weststellingwerf-Scherpenzeel 20 november 1883. Hij hertrouwt met Jantje Rommerts Dijkstra.
4.
Roelof Klazen Jetten. Geboren Weststellingwerf-Munnekeburen 30 augustus 1836, overleden Weststellingwerf-Scherpenzeel 8 oktober 1861.
5.
Jan Klazes Jetten, geboren Weststellingwerf-Munnekeburen 1 maart 1839 (zie Vb).
6.
Harmen Klazes Jetten, geboren Weststellingwerf-Munnekeburen 7 maart 1843 (zie Vc).

IVd
Harmen (Harrem) Roelofs Jetten, zoon van Roelof Klaas Jetten (zie IIIg) en Margje Harmens Maat. Geboren Sintjohannesga 11 juni 1805, overleden Lemsterland 17 april 1874.
Gehuwd (1) Weststellingwerf 11 mei 1836 met Trijntje Klazes Schippers, dochter van Klaas Roelofs Schipper en Jantje Geerts Jonker. Geboren Echten 6 oktober 1806, overleden Lemsterland-Echten 1 februari 1849.
Gehuwd (2) Lemsterland 23 oktober 1859 met Margjen Kerstes Schippers, dochter van Karst Louwrens Schippers en Jacobje Sytses Scharstra. Geboren Lemsterland-Echten 9 januari 1826, overleden Weststellingwerf-Munnekeburen 24 augustus 1896.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Klaas Harmens Jetten. Geboren Weststellingwerf-Scherpenzeel 3 oktober 1837, overleden Lemsterland-Echten 26 maart 1838.
2.
Roelof Harmens Jetten. Geboren Weststellingwerf-Scherpenzeel 3 oktober 1837, overleden Sneek 17 mei 1907.
Gehuwd Ferwerderadeel 30 maart 1901 met Jeltje van der Meij, dochter van Marten Douwes van der Meij en Geertje Jans Baantjer. Geboren Harlingen 29 december 1840, overleden Sneek 5 mei 1903. Zij is weduwe van Willem Frederik George Lodewijk Karsten.
3.
Klaas Jetten. Geboren Lemsterland-Echten 10 oktober 1839, overleden Schoterland-Rohel 10 november 1882.
4.
Levenloze zoon. Geboren 8 maart 1842, overleden Lemsterland 8 maart 1842.
5.
Jantje Harmens Jetten. Geboren Lemsterland-Oosterzee 21 mei 1843, overleden Lemsterland-Echten 3 april 1849.
6.
Jan Jetten. Geboren Lemsterland-Echten 10 november 1845, overleden Weststellingwerf-Munnekeburen 2 juni 1874.
Uit het tweede huwelijk:
7.
Jacobje Harmens Jetten. Geboren Lemsterland-Oosterzee 23 augustus 1860, overleden Weststellingwerf 3 oktober 1941.
Gehuwd aldaar 19 maart 1881 met Jan Jans Smid, zoon van Jan Klazes Smid en Albertje Wiegers Mast. Geboren Aengwirden-Tjalleberd 21 maart 1856, overleden Schoterland 23 juli 1982.
8.
Klaas Jetten, geboren Schoterland-Rotsterhaule 27 april 1863 (zie Vd).
9.
Margje Jetten. Geboren Schoterland-Rohel 14 augustus 1866, overleden aldaar 25 augustus 1866.

IVe
Jan Roelofs Jetten, zoon van Roelof Klaas Jetten (zie IIIg) en Margje Harmens Maat. Geboren Sintjohannesga 10 maart 1810, overleden Zwartsluis 21 februari 1862.
Gehuwd Blokzijl 9 februari 1852 met Stijntje Klaassen de Lange, dochter van Klaas Alberts de Lange en Antje Luiten ter Heide. Geboren Kuinderdijk 20 december 1811, gedoopt Blokzijl 19 januari 1812, overleden aldaar 29 juni 1884. Zij is weduwe van Jan Harms Lohman.
Uit dit huwelijk:
1.
Marrigje Jetten. Geboren Blokzijl 5 oktober 1852, overleden aldaar 9 juni 1947, begraven Steenwijkerland-Baarlo.
Gehuwd Blokzijl 19 mei 1876 met Klaas Helder, zoon van Jan Helder en Geertje Spits. Geboren Blokzijl 31 december 1851, overleden aldaar 12 december 1916, begraven Steenwijkerland-Baarlo.

Va
Wolter Jetten, zoon van Geertje Wolters Jetten (zie IVb). Geboren Schoterland-Sintjohannesga 4 september 1825, overleden aldaar 22 juni 1900.
Gehuwd (1) Schoterland 24 april 1853 met Hilligjen Roelofs [] Wever, dochter van Roelof Wolters Wever en Annigjen Geerts Bos. Geboren Sintjohannesga 14 april 1808, gedoopt Sintjohannesga c.a. Overleden Schoterland-Sintjohannesga 23 november 1854. Zij is weduwe van Jan Boldewijns Meester.
Relatie (2) met Annigje Jans Meester, dochter van Jan Boldewijns Meester en Hilligjen Roelofs [] Wever. Geboren Schoterland-Rotsterhaule 27 augustus 1834, overleden Schoterland-Sintjohannesga 13 augustus 1858.
Gehuwd (3) Schoterland 9 oktober 1859 met Annigjen Jakobs Regeling, dochter van Jakob Durks Regeling en Hendrikje Hendriks Mast. Geboren Schoterland-Rotsterhaule 9 juni 1826, overleden Schoterland-Heerenveen 8 februari 1902.
Uit de tweede relatie:
1.
Tjerk [Meester] Jetten, geboren Schoterland-Sintjohannesga 2 augustus 1858 (zie VIa).
Uit het derde huwelijk:
2.
Aaltje Wolters Jetten. Geboren Schoterland-Rotsterhaule 1 februari 1857, overleden Doniawerstal-Oldeouwer 19 maart 1925.
Gehuwd Schoterland 6 mei 1883 met Tobias Harmens ten Hoeve, zoon van Herman Wiegers ten Hoeve en Sara Wiebes Kolk. Geboren Schoterland-Rottum 14 juni 1855, overleden Leeuwarden 7 augustus 1929.
3.
Geertje Jetten, geboren Schoterland-Sintjohannesga 10 juli 1860 (zie VIb).
4.
Jacob Wolters Jetten, geboren Schoterland-Sintjohannesga 10 april 1862 (zie VIc).
5.
Aaltje Jetten. Geboren Schoterland-Sintjohannesga 23 november 1863, overleden Lemsterland 27 maart 1943.
Gehuwd (1) Schoterland 16 januari 1890 met Geert Geerts ten Boom, zoon van Geert Hendriks ten Boom en Grietje Bartelds de Leeuw. Geboren Aengwirden-Luinjeberd 20 september 1852, overleden Franeker 23 november 1893.
Gehuwd (2) Schoterland 29 mei 1895 met Jolle Meiboom, zoon van Marinus Martens Meiboom en Fimke Jolles Gaastra. Geboren Lemsterland-Follega 20 juni 1869, overleden Lemsterland-Oosterzee 7 juli 1953.
6.
Hendrikje Jetten. Geboren Schoterland-Sintjohannesga 25 september 1866, overleden aldaar 27 augustus 1934.
Gehuwd Schoterland 31 mei 1885 met Geert Koops Bos, zoon van Koop Geerts Bos en Bettje Jans van der Wal. Geboren Schoterland-Rotsterhaule 3 maart 1860, overleden Sintjohannesga 5 mei 1951.
7.
Wolter Jetten, geboren Schoterland-Sintjohannesga 20 juni 1868 (zie VId).

Vb
Jan Klazes Jetten, zoon van Klaas Roelofs Jetten (zie IVc) en Martzen Annes Rotstra. Geboren Weststellingwerf-Munnekeburen 1 maart 1839, overleden Weststellingwerf-Scherpenzeel 22 juli 1919.
Gehuwd Weststellingwerf 7 maart 1868 met Marrigje de Ruiter, dochter van Wiecher Alberts de Ruiter en Jantje Geerts Wind. Geboren Oldemarkt-Ossenzijl 4 maart 1838, overleden Weststellingwerf-Munnekeburen 4 februari 1929.
Uit dit huwelijk:
1.
Jantje Jetten. Geboren Weststellingwerf-Scherpenzeel 29 november 1868, overleden Heerenveen-H 19 mei 1942, begraven Scherpenzeel.
Gehuwd Weststellingwerf 22 mei 1897 met Berend Oosten, zoon van Auke Dirks Oosten en Lammigje Berends Pijlman. Geboren Weststellingwerf-Spanga 11 januari 1868, overleden 7 november 1957, begraven Scherpenzeel.
2.
Martsen (Margje) Jetten. Geboren Weststellingwerf-Nijetrijne 6 januari 1871, overleden Heerenveen 29 april 1958.
Gehuwd Weststellingwerf 12 november 1892 met Beerend Wolters Schaap, zoon van Wolter Alberts Schaap en Wijgertjen Berends Pijlman. Geboren Weststellingwerf-Oldelamer 26 oktober 1867, overleden Weststellingwerf-Munnekeburen 2 februari 1946.
3.
Klaas Jetten, geboren Weststellingwerf-Nijetrijne 19 april 1873 (zie VIe).
4.
Tjalligje Jetten. Geboren Weststellingwerf-Spanga 4 mei 1876, overleden Weststellingwerf-Wolvega 24 juni 1947, begraven Scherpenzeel.
Gehuwd Weststellingwerf 13 juni 1903 met Jacob Oosten, zoon van Rommert Bouwes Oosten en Judigje Dirks Oosten. Geboren Weststellingwerf-Nijetrijne 14 februari 1869, overleden Weststellingwerf-Scherpenzeel 29 april 1917, begraven Scherpenzeel.
5.
Geertje Jetten. Geboren Weststellingwerf-Nijetrijne 24 mei 1879.
Gehuwd Weststellingwerf 28 september 1901 met Heine Andries Hofstee, zoon van Tiemen Bouwen Hofstee en Klaasje Heines Timmerman. Geboren Lemsterland-Oosterzee 20 februari 1875.

Vc
Harmen Klazes Jetten, zoon van Klaas Roelofs Jetten (zie IVc) en Martzen Annes Rotstra. Geboren Weststellingwerf-Munnekeburen 7 maart 1843, overleden Weststellingwerf-Spanga 28 maart 1932.
Gehuwd Lemsterland 20 februari 1870 met Freerkje Gerrits [Keetlapper] Ketellapper, dochter van Gerrit Jans Keetlapper en Pietertje Andries de Jong. Geboren Lemsterland-Oosterzee 29 juni 1849, overleden Weststellingwerf-Spanga 18 maart 1935.
Uit dit huwelijk:
1.
Martsje Jetten. Geboren Weststellingwerf-Munnekeburen 27 juni 1871, overleden Haskerland-Delfstrahuizen 6 november 1954.
Gehuwd Weststellingwerf 27 juni 1891 met wietze Strampel, zoon van Albert Johannes Strampel en Antje Wietzes Postma. Geboren Lemsterland-Oosterzee 8 oktober 1861, overleden Schoterland-Delfstrahuizen 16 februari 1934.
2.
Pietertje Jetten. Geboren Weststellingwerf-Munnekeburen 30 september 1873, overleden Wonseradeel-Makkum 11 april 1949, begraven Lemmer.
Gehuwd Weststellingwerf 21 december 1895 met Theunis van der Meer, zoon van Jacob Roelofs van der Meer en Aaltje de Vries. Geboren Lemsterland-Lemmer 4 september 1872, overleden Sneek 23 oktober 1945, begraven Lemmer.
3.
Klaas Jetten, geboren Weststellingwerf-Munnekeburen 1 april 1876 (zie VIf).
4.
Geertje Jetten. Geboren Weststellingwerf-Nijetrijne 28 december 1878.
5.
Margje Jetten. Geboren Lemsterland-Oosterzee 31 december 1882, overleden Lemsterland 25 november 1883.
6.
Margje Jetten. Geboren Lemsterland-Oosterzee 25 september 1884, overleden Weststellingwerf-Spanga 22 december 1932, begraven Scherpenzeel.
Gehuwd Weststellingwerf 10 november 1906 met Jan de Lange, zoon van Hendrik Hendriks de Lange en Trijntje Jacobs de Jong. Geboren Weststellingwerf-Scherpenzeel 11 april 1873, overleden 16 augustus 1958, begraven Scherpenzeel.
7.
Jantje Jetten. Geboren Weststellingwerf-Oldelamer 23 maart 1889, overleden Haarlem 24 februari 1891.
8.
Jan Jetten, geboren Weststellingwerf-Munnekeburen 7 januari 1892 (zie VIg).

Vd
Klaas Jetten, zoon van Harmen (Harrem) Roelofs Jetten (zie IVd) en Margjen Kerstes Schippers. Geboren Schoterland-Rotsterhaule 27 april 1863, overleden Weststellingwerf-Oldelamer 19 mei 1943.
Gehuwd Weststellingwerf 28 september 1907 met Geertje Zijlstra, dochter van Ebel Hendriks Zijlstra en Aaltje Abels van der Veen. Geboren Weststellingwerf-Oldelamer 28 juli 1875.
Uit dit huwelijk:
1.
Harm Jetten, geboren Weststellingwerf-Munnekeburen 6 januari 1909 (zie VIh).

VIa
Tjerk [Meester] Jetten, zoon van Wolter Jetten (zie Va) en Annigje Jans Meester. Geboren Schoterland-Sintjohannesga 2 augustus 1858, overleden Heerenveen-Terband 29 januari 1946.
Gehuwd (1) Schoterland 24 april 1881 met Jantje Jonkers, dochter van Dirk Lammerts Jonkers en Geeske Jans Kramer. Geboren Schoterland-Nieuwehorne 2 oktober 1852, overleden Aengwirden-Terband 26 december 1919.
Gehuwd (2) Weststellingwerf 4 februari 1922 met Baukje Wispelwey, dochter van Willem Theunis Wispelwey en Sytske Willems Veersma. Geboren Hemelumer Oldeferd-Oudega 23 juni 1857, overleden Weststellingwerf-Wolvega 10 maart 1936. Zij is weduwe van Marten Roelofs Schippers.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Wolter Jetten, geboren Schoterland-Sintjohannesga 12 november 1881 (zie VIIa).
2.
Durk Jetten, geboren Schoterland-Oranjewoud 7 maart 1884 (zie VIIb).
3.
Tjerk Jetten. Geboren Schoterland-Oranjewoud 8 januari 1887.
4.
Antje (Anne) Tjerks Jetten. Geboren Schoterland-Oranjewoud 10 januari 1887, overleden Heerenveen-Terband 18 oktober 1949.
Gehuwd Weststellingwerf 12 juni 1915 met Gerrit Akkerman, zoon van Jacob Akkerman en Lummigjen Klazes Knol. Geboren Haskerland-Oudehaske 6 mei 1883, overleden Heerenveen 12 april 1961, begraven Terband.
5.
Jan Jetten, geboren Weststellingwerf-Nijeholtwolde 8 mei 1889 (zie VIIc).
6.
Geesje Jetten. Geboren Weststellingwerf-Nijeholtwolde 22 mei 1891, overleden Rheden 20 december 1985.
Gehuwd Weststellingwerf 14 april 1917 met Hijlke de Haan, zoon van Foppe de Haan en Antje van het Meer. Geboren Opsterland-Beetsterzwaag 20 september 1889.
7.
Trijntje (Trien) Jetten. Geboren Weststellingwerf-Nijeholtwolde 20 augustus 1894, overleden 7 juli 1993, begraven Wolvega.
Gehuwd Weststellingwerf 27 november 1914 met Jelle Oosterkamp, zoon van Jacob Oosterkamp en Geertje Bosma. Geboren Weststellingwerf-Sonnega 13 november 1887, overleden 23 september 1975, begraven Wolvega.
8.
Levenloze zoon. Geboren Weststellingwerf-Nijholtwolde 18 april 1897, overleden aldaar 18 april 1897.

VIb
Geertje Jetten, dochter van Wolter Jetten (zie Va) en Annigjen Jakobs Regeling. Geboren Schoterland-Sintjohannesga 10 juli 1860, overleden Schoterland-Rotsterhaule 21 januari 1934, begraven Sintjohannesga.
Relatie (1).
Gehuwd (2) Schoterland 6 januari 1884 met Hessel de Graaf, zoon van Franke Hendriks de Graaf en Roelofjen Minnes de Vries. Geboren Schoterland-Rotsterhaule 19 juli 1850, overleden Haskerland-Rotsterhaule 27 november 1939.
Uit de eerste relatie:
1.
Levenloze dochter. Geboren Schoterland-Sintjohannesga 17 april 1881, overleden aldaar 17 april 1881.

VIc
Jacob Wolters Jetten, zoon van Wolter Jetten (zie Va) en Annigjen Jakobs Regeling. Geboren Schoterland-Sintjohannesga 10 april 1862, overleden Heerenveen 26 mei 1938.
Gehuwd Schoterland 22 juni 1884 met Geesje (Geeske) Johannes de Jong, dochter van Johannes Roelofs de Jong en Taapke Jans Dijkstra. Geboren Aengwirden-Heerenveen 18 februari 1858.
Uit dit huwelijk:
1.
Wouter Jetten. Geboren Schoterland-Sintjohannesga 11 oktober 1885, overleden aldaar 20 januari 1886.
2.
Wolter Jetten, geboren Schoterland-Sintjohannesga 30 juli 1888 (zie VIId).
3.
Annigje Jetten. Geboren Schoterland-Sintjohannesga 25 december 1890, overleden Heerenveen 20 november 1990, begraven Luinjeberd, uitvaart Tjalleberd.
Gehuwd Haskerland 14 mei 1914 met Wietze Toering, zoon van Ale Jacobs Toering en Antje Willems Vis. Geboren Haskerland-Oudehaske 27 juli 1885, overleden Heerenveen 22 augustus 1964.
4.
Johannes Jetten. Geboren Schoterland-Sintjohannesga 19 september 1893, overleden aldaar 8 december 1899.
5.
Taapkje Jetten. Geboren Schoterland-Sintjohannesga 27 december 1896, overleden Lemsterland-Lemmer 24 november 1939.
Gehuwd Schoterland 15 november 1917 met Hendrik Aukema, zoon van Jan Aukema en Romkje Rottiné. Geboren Gaasterland-Nijemirdum 29 juli 1895, overleden Bolsward 29 juli 1989, gecremeerd Heereveen. Hij hertrouwt met Grietje Lemstra.
6.
Johannes Jetten, geboren Schoterland-Sintjohannesga 7 oktober 1901 (zie VIIe).

VId
Wolter Jetten, zoon van Wolter Jetten (zie Va) en Annigjen Jakobs Regeling. Geboren Schoterland-Sintjohannesga 20 juni 1868, overleden Schoterland-Rottum 19 september 1919.
Gehuwd Schoterland 28 augustus 1890 met Aaltje Hoeksma, dochter van Jurrit Tjammes Hoeksma en Antje Klazes Otter. Geboren Schoterland-Nieuweschoot 12 augustus 1872, overleden Schoterland-Rottum 20 februari 1945.
Uit dit huwelijk:
1.
Wolter [Wolterius Bonifacius] Jetten, geboren Schoterland-Oudeschoot 21 juni 1891 (zie VIIf).
2.
Antje Jetten. Geboren Schoterland-Sintjohannesga 19 februari 1894, overleden Eindhoven 24 januari 1961.
Gehuwd Schoterland 16 januari 1913 met Martinus Appelhof, zoon van Jacob Appelhof en Akke Smits. Geboren Wonseradeel-Dedgum 31 augustus 1890, overleden Heeze 1 juli 1975, begraven Eindhoven.
3.
Jacob Jetten. Geboren Schoterland-Sintjohannesga 16 juni 1896, overleden aldaar 11 maart 1897.
4.
Jurrit (Jurrit) Wolter Jetten, geboren Schoterland-Sintjohannesga 6 juli 1898 (zie VIIg).
5.
Annigje Jetten. Geboren Schoterland-Sintjohannesga 2 juli 1902, overleden Leeuwarden 9 juli 1964.
Gehuwd Schoterland 13 oktober 1921 met Egbert Udinga, zoon van Hendrik Udinga en Baukje Brouwer. Geboren Zwartsluis, aan boord van een vaartuig 16 oktober 1898, overleden Leeuwarden 5 november 1993, begraven Leeuwarder (Noorderbegraafplaats).
6.
Jacob Jetten, geboren Schoterland-Sintjohannesga 2 juli 1904 (zie VIIh).
7.
Aaltje Jetten. Geboren Schoterland-Rottum 30 mei 1907, overleden aldaar 8 maart 1908.
8.
Jelke Jetten, geboren Schoterland-Rottum 1 januari 1909 (zie VIIi).
9.
Tjerk Jetten, geboren Schoterland-Rottum 27 december 1910 (zie VIIj).
10.
Elisabeth Jetten, geboren Schoterland-Rottum 9 maart 1913 (zie VIIk).
11.
Geertje Jetten. Geboren Schoterland-Rottum 24 februari 1915, overleden Leeuwarden 1 mei 1973.
Gehuwd aldaar 11 oktober 1939, gescheiden aldaar 20 juni 1969 van Siebe Dorenbosch, zoon van Jan Dorenbosch en Meintje Barbera Overwijk. Geboren Leeuwarden 2 januari 1917, overleden aldaar 12 juli 1969.

VIe
Klaas Jetten, zoon van Jan Klazes Jetten (zie Vb) en Marrigje de Ruiter. Geboren Weststellingwerf-Nijetrijne 19 april 1873, overleden Weststellingwerf-Scherpenzeel 23 december 1951, begraven Scherpenzeel.
Gehuwd Weststellingwerf 11 mei 1901 met Rinske Kuiper, dochter van Jochem Sakes Kuiper en Rengjen Heerschop. Geboren Weststellingwerf-Spanga 15 juni 1875, overleden Weststellingwerf-Wolvega 9 januari 1968, begraven Scherpenzeel.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Jetten, geboren Weststellingwerf-Scherpenzeel 1 maart 1902 (zie VIIl).
2.
Marrigje Jetten. Geboren Weststellingwerf-Scherpenzeel 21 juli 1904, overleden Rotterdam 2 mei 1958.
Gehuwd Poortugaal 24 maart 1939 met Willem Fredrik Schokker, zoon van Geert Schokker en Wubbegje van der Sluis. Geboren Weststellingwerf-Spanga 16 maart 1899, overleden Rotterdam 18 januari 1986. Hij is weduwnaar van Gerarda Joanna Derks.
3.
Levenloze dochter. Geboren Weststellingwerf-Scherpenseel 5 december 1907, overleden aldaar 5 december 1907.
4.
Marrigje Maria Jetten. Geboren Weststellingwerf-Scherpenzeel 8 januari 1909, overleden Wolvega 22 juli 1991, gecremeerd Heerenveen.
Gehuwd Weststellingwerf 29 augustus 1931 met Jan Jalving, zoon van Harm Jalving en Jannesje Kuiper. Geboren Weststellingwerf-Munnekeburen 25 oktober 1898, overleden Wolvega 10 oktober 1979, gecremeerd Lelystad.
5.
Jochem Jetten, geboren Weststellingwerf-Scherpenzeel 22 januari 1919 (zie VIIm).

VIf
Klaas Jetten, zoon van Harmen Klazes Jetten (zie Vc) en Freerkje Gerrits [Keetlapper] Ketellapper. Geboren Weststellingwerf-Munnekeburen 1 april 1876, overleden Haskerland-Joure 28 september 1967, begraven Delfstrahuizen.
Gehuwd Weststellingwerf 2 maart 1901 met Albertje Westra, dochter van Leffert Wygers Westra en Niessien Wiegers Schaap. Geboren Opsterland-Terwispel 3 september 1875, overleden Delfstrahuizen 15 januari 1968.
Uit dit huwelijk:
1.
Niesje Jetten. Geboren Weststellingwerf-Scherpenseel 14 maart 1902, overleden aldaar 21 maart 1902.
2.
Leffert Jetten. Geboren Weststellingwerf-Scherpenseel 8 februari 1903, overleden aldaar 17 april 1904.
3.
Leffert Jetten. Geboren Weststellingwerf-Scherpenzeel 5 mei 1905, overleden Haskerland-Delfstrahuizen 12 december 1955.
4.
Frerikje Jetten. Geboren Weststellingwerf-Scherpenzeel 28 december 1906, overleden Weststellingwerf-Wolvega 30 oktober 1997, begraven Delfstrahuizen.
Gehuwd met Anne de Vries. Geboren 12 november 1903, overleden 10 januari 1985, begraven Delfstrahuizen.
5.
Niesje Jetten. Geboren Weststellingwerf-Scherpenzeel 18 maart 1910, overleden Lemsterland 19 januari 1996, begraven Echten.
Gehuwd Schoterland 8 september 1929 met Anne Wever, zoon van Hendrik Wever en Berendtje Jans ten Boom. Geboren Doniawerstal 25 juni 1905, overleden Heerenveen 4 januari 1989, begraven Echten.
6.
Levenloze dochter. Geboren Weststellingwerf-Scherpenzeel 3 december 1913, overleden aldaar 3 december 1913.

VIg
Jan Jetten, zoon van Harmen Klazes Jetten (zie Vc) en Freerkje Gerrits [Keetlapper] Ketellapper. Geboren Weststellingwerf-Munnekeburen 7 januari 1892, overleden Heerenveen 12 oktober 1966, begraven Scherpenzeel.
Gehuwd Weststellingwerf 27 mei 1916 met Klaaske Postma, dochter van Jacob Postma en Jacobje Pen. Geboren Lemsterland-Oosterzee 2 maart 1894, overleden 29 september 1985, begraven Scherpenzeel.
Uit dit huwelijk:
1.
Harmen Jetten, geboren Weststellingwerf-Spanga 12 maart 1918 (zie VIIn).

VIh
Harm Jetten, zoon van Klaas Jetten (zie Vd) en Geertje Zijlstra. Geboren Weststellingwerf-Munnekeburen 6 januari 1909, overleden Heerenveen 28 juli 1981, begraven Lemmer (nieuw).
Gehuwd Schoterland 28 januari 1932 met Hotske van der Zee, dochter van Harmen van der Zee en Uilkje Pietersma. Geboren Sneek 28 december 1911, overleden Lemmer 6 januari 1993, begraven Lemmer (nieuw).
Uit dit huwelijk:
1.
Klaas Jetten, geboren Delfstrahuizen 18 juni 1932 (zie VIIo).
2.
Harmen Jetten. Geboren Haskerland-Delfstrahuizen 3 februari 1935, overleden 's-Gravenhage 27 juli 1968, begraven Lemmer (oud).
3.
Levenloze zoon. Geboren Haskerland-Delfstrahuizen 16 november 1938, overleden aldaar 16 november 1938.
4.
Geert Jetten, geboren Lemster 23 september 1943 (zie VIIp).
5.
Uilke Jetten, geboren Weststellingwerf-Oldelamer 7 maart 1947 (zie VIIq).

VIIa
Wolter Jetten, zoon van Tjerk [Meester] Jetten (zie VIa) en Jantje Jonkers. Geboren Schoterland-Sintjohannesga 12 november 1881, overleden Zwolle 25 oktober 1974.
Gehuwd Weststellingwerf 11 mei 1907 met Jantje Oosten, dochter van Dirk Oosten en Trijntje Woudsma. Geboren Weststellingwerf-Scherpenseel 25 oktober 1879, overleden Heino 23 september 1970.
Uit dit huwelijk:
1.
Jantje Trijntje Jetten. Geboren Weststellingwerf-Idzard 8 april 1909, overleden Wymbritseradeel-Blauwhuis 9 april 1998, begraven Nijland.
Gehuwd Heino 9 mei 1940 met Hendrik van der Kolk. Geboren Wijhe 4 december 1916, overleden Sneek 15 juni 1988, begraven Nijland.
2.
Dirk Jetten, geboren Weststellingwerf-Idzard 13 februari 1911 (zie VIIIa).

VIIb
Durk Jetten, zoon van Tjerk [Meester] Jetten (zie VIa) en Jantje Jonkers. Geboren Schoterland-Oranjewoud 7 maart 1884, overleden Heerenveen 11 september 1978, begraven Nieuweschoot.
Gehuwd Schoterland 18 mei 1917 met Sjoukje Egberts Brink, dochter van Egbert Harmens Brink en Gaukje Jans Berger. Geboren Schoterland-Rottum 16 mei 1884, overleden Heerenveen 5 december 1969, begraven Heerenveen-Nieuweschoot.
Uit dit huwelijk:
1.
Jantje Jetten. Geboren Schoterland-Rotstergaast 18 april 1918, overleden Heerenveen 15 oktober 1998, begraven Nieuweschoot.
2.
Egbert Jetten, geboren Schoterland-Nieuweschoot 2 mei 1919 (zie VIIIb).
3.
Gaukje Jetten. Geboren Schoterland 21 april 1921, overleden Heerenveen 29 maart 2000, begraven Oudeschoot.
Gehuwd Heerenveen 7 augustus 1948 met Linze Mink, zoon van Harmen Mink en Hendrikje de Jong. Geboren Schoterland-Sintjohannesga 12 december 1915, overleden Heerenveen 26 maart 1996, begraven Oudeschoot.
4.
Tjerkje Jetten. Geboren Schoterland-Rottum 11 juni 1923, overleden Sint Nicolaasga 15 januari 2018.
Gehuwd Heerenveen 5 oktober 1946 met Eelke de Vries, zoon van Peke de Vries en Pietje Bouma. Geboren Utingeradeel-Akkrum 16 augustus 1920, overleden Skarsterlân-Joure 25 november 1997.

VIIc
Jan Jetten, zoon van Tjerk [Meester] Jetten (zie VIa) en Jantje Jonkers. Geboren Weststellingwerf-Nijeholtwolde 8 mei 1889, overleden Wolvega 23 december 1984.
Gehuwd Schoterland 15 mei 1913 met Meintje Romkema, dochter van Jolle Romkema en Jentje Schokker. Geboren Schoterland-Sintjohannesga 13 juli 1889, overleden Wolvega 6 april 1957.
Uit dit huwelijk:
1.
Jantje (Jannie) Jetten. Geboren Terband 24 juni 1918, overleden 9 juli 1989, begraven Hoogeveen (Nieuwe Begraafplaats).
Gehuwd Weststellingwerf 5 november 1942 met Jan Bakker, zoon van Johannes Jans Bakker en Bertje Bos. Geboren Oldeouwer 9 maart 1915, overleden 11 maart 1987, begraven Hoogeveen (Nieuwe Begraafplaats).
2.
Jentje (Jenny) Jetten. Geboren Aengwirden-Terband 9 februari 1921, overleden Leeuwarden 10 februari 1999, begraven Wolvega.
Gehuwd in 1951 met Yke Otto Seekles. Geboren 10 april 1923, overleden Wolvega 19 november 1995.
3.
Tjerk Jetten, geboren Weststellingwerf-Wolvega 23 april 1929 (zie VIIIc).
4.
Levenloos kind. Geboren Weststellingwerf-Wolvega 20 mei 1931, overleden aldaar 20 mei 1931.

VIId
Wolter Jetten, zoon van Jacob Wolters Jetten (zie VIc) en Geesje (Geeske) Johannes de Jong. Geboren Schoterland-Sintjohannesga 30 juli 1888, overleden Heerenveen-H 9 juli 1970, begraven Schoterland-Sintjohannesga.
Gehuwd (1) Schoterland 25 mei 1911 met Jantje de Vries, dochter van Hessel de Vries en Rinske Brouwer. Geboren Schoterland-Rotsterhaule 19 december 1888, overleden Heerenveen 4 februari 1940, begraven Schoterland-Sintjohannesga.
Gehuwd (2) Heerenveen 22 april 1943 met Akke Krikke, dochter van Jacob Krikke en Korneliske Hettinga. Geboren Doniawerstal-Nijega 7 november 1902, overleden Heerenveen 13 mei 1990, gecremeerd.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Levenloze zoon. Geboren Schoterland-'t Meer 21 januari 1912, overleden aldaar 21 januari 1912.
2.
Geeske Jetten. Geboren Schoterland-'t Meer 18 december 1913, overleden aldaar 26 december 1913.
3.
Jacob Jetten, geboren Schoterland-'t Meer 3 april 1917 (zie VIIId).
4.
Hessel Jetten, geboren Schoterland-Heerenveen 5 januari 1919 (zie VIIIe).

VIIe
Johannes Jetten, zoon van Jacob Wolters Jetten (zie VIc) en Geesje (Geeske) Johannes de Jong. Geboren Schoterland-Sintjohannesga 7 oktober 1901, overleden Leeuwarden 13 juli 1986, begraven Leeuwarden (Noorderbegraafplaats).
Gehuwd Lemsterland 30 juni 1927 met Rinske Wiarda. Geboren Veen NB 12 oktober 1904, overleden Leeuwarden 20 augustus 1973, begraven Leeuwarden (Noorderbegraafplaats).
Uit dit huwelijk:
1.
Annigje (Anne) Jetten. Geboren Schoterland-Sintjohannesga 17 december 1927, overleden Leeuwarden 4 maart 2019.
Gehuwd 12 augustus 1952 met Gelijn Werner. Geboren Vlaardingen 4 maart 1923, overleden Leeuwarden 26 mei 2012, gecremeerd.
2.
Geeske Jetten.
Gehuwd met Harmen Veenstra.
3.
Harmen Jetten. Geboren Medemblik 16 oktober 1931, overleden Groningen 10 oktober 2000, begraven Leeuwarden (Noorderbegraafplaats).
4.
Jacob Jetten.
5.
Dirk Jetten.
Gehuwd met I M Toussaint.
6.
Jannetje Jetten.
Gehuwd met Rein Velt.

VIIf
Wolter [Wolterius Bonifacius] Jetten, zoon van Wolter Jetten (zie VId) en Aaltje Hoeksma. Geboren Schoterland-Oudeschoot 21 juni 1891, overleden Aalten-Bredevoort 18 januari 1943.
Gehuwd Aalten GE 6 april 1921 met Theodora Maria Wensink, dochter van Johannes Wilhelmus Wensink en Johanna Elisabeth Hofkes. Geboren Aalten-Bredevoort 27 augustus 1899, overleden Winterswijk 27 november 1986.
Uit dit huwelijk:
1.
Aaltje Justina Johanna Jetten. Geboren Aalten-Bredevoort 3 maart 1922, overleden Aalten.
2.
Johannes Wolterius Jetten. Geboren Aalten-Bredevoort 29 mei 1923, overleden Aalten 3 mei 1985.
Gehuwd met Anna Hendrika Helena Bijen, dochter van Joseph Theodorus Nicolaas Bijen en Maria Hendrika Temming.
3.
Wolter Marinus Jacobus Jetten, geboren Aalten-Bredevoort 1 september 1924 (zie VIIIf).
4.
Johanna Wilhelmina (Annie) Jetten. Geboren Aalten-Bredevoort 25 november 1925, overleden Aalten 3 oktober 2004, begraven Aalten (Berkenhove).
Gehuwd met Johannes Bernardinus (Jan) Rave, zoon van Antonius Wilhelmus Rave en Gerharda Maria Bröker. Geboren Aalten 3 juli 1924, overleden 30 oktober 2012, begraven Aalten (Berkenhove).
5.
Maria Hendrika Jetten. Geboren Aalten-Bredevoort 26 februari 1927, overleden Bergen op Zoom 18 januari 2001.
6.
Antonius Hendrikus Jetten. Geboren Aalten-Bredevoort 11 juni 1928, overleden Aalten 21 maart 1929.
7.
Antonius Hendrikus (Antoon) Jetten, geboren Aalten-Bredevoort 10 september 1929 (zie VIIIg).
8.
Catharina Johanna (Riny) Jetten. Geboren Aalten-Bredevoort 30 januari 1931, overleden Enschede 4 november 2010.
Gehuwd met Gerhard Bijen, zoon van Joseph Theodorus Nicolaas Bijen en Maria Hendrika Temming.
9.
Hendrikus Antonius Jetten. Geboren Aalten-Bredevoort 23 februari 1933, overleden Aalten 5 februari 1934.
10.
Catharina Wilhelmina Jetten.
Gehuwd met Bernardus Johannes Rave, zoon van Antonius Wilhelmus Rave en Gerharda Maria Bröker. Geboren Aalten 17 april 1935, overleden aldaar 14 december 1993, gecremeerd Doetinchem.
11.
Aloysius Johannes (Aloys) Jetten, geboren Aalten-Bredevoort 19 april 1937 (zie VIIIh).
12.
Levenloze dochter. Geboren Aalten 28 april 1939, overleden aldaar 28 april 1939.
13.
Jacobus Josephus Maria Jetten. Geboren Aalten 2 juni 1940, overleden aldaar 1 oktober 1985, begraven Bredevoort (Kloosterhof).
14.
Levenloze zoon. Geboren Aalten 14 november 1942, overleden aldaar 14 november 1942.

VIIg
Jurrit (Jurrit) Wolter Jetten, zoon van Wolter Jetten (zie VId) en Aaltje Hoeksma. Geboren Schoterland-Sintjohannesga 6 juli 1898, overleden Winterswijk-H 1 december 1969, begraven Bredevoort.
Gehuwd Aalten GE 29 september 1921, gehuwd voor de kerk Bredevoort GE 4 oktober 1921 met Maria Hendrika Wensink, dochter van Johannes Wilhelmus Wensink en Johanna Elisabeth Hofkes. Geboren Bocholt (D) 6 februari 1895, overleden Winterswijk 18 februari 1976, begraven Bredevoort.
Uit dit huwelijk:
1.
Wolter Johannes Jetten. Geboren Aalten-Bredevoort 9 december 1921, overleden Bredevoort 9 oktober 1991, begraven Bredevoort (Kloosterhof).
Gehuwd met Wilhelmina Johanna Maria Kuijpers, dochter van Johannes Gijsbertus Jozef Kuijpers en Maria Berendina Legro.
2.
Jo Jetten.
Gehuwd 16 april 1942 met Hendrik Jansink, zoon van Hendrik Willem Theodoor Jansink en Jacoba Roos. Geboren circa 1921.
3.
Hendrikus Theodorus Jetten. Geboren Aalten-Bredevoort 2 februari 1925, overleden Winterswijk-H 11 april 1944, begraven Bredevoort.
4.
Maria Martina Jetten. Geboren Aalten-Bredevoort 1 januari 1926, overleden Aalten 12 januari 1926.
5.
Levenloze dochter. Geboren Aalten-Bredevoort 17 april 1929, overleden Aalten 17 april 1929.
6.
Martin, Mattie Jetten (zie VIIIi).
7.
Wilhelmus Johannes (Wim) Jetten, geboren Aalten-Bredevoort 1 oktober 1932 (zie VIIIj).
8.
Tonny Jetten.
Gehuwd met G H W van Koot.

VIIh
Jacob Jetten, zoon van Wolter Jetten (zie VId) en Aaltje Hoeksma. Geboren Schoterland-Sintjohannesga 2 juli 1904, overleden Skarsterlân-Joure 7 juni 1991, begraven Rottum.
Gehuwd Schoterland 4 juni 1925 met Hendrikje de Vries, dochter van Freerk de Vries en Wietske de Vries. Geboren Opsterland-Terwispel 27 januari 1899, overleden Heerenveen 7 december 1985, begraven Rottum.
Uit dit huwelijk:
1.
Aaltje Jetten. Geboren Schoterland 12 augustus 1925, overleden Drachten-H 6 juni 1980, gecremeerd Leeuwarden (Goutum).
Gehuwd Smallingerland in 1951 met Sijtze Booi. Geboren circa 1922, overleden Smallingerland-Opeinde 3 juli 1982, gecremeerd Leeuwarden (Goutum).
2.
Wietske Jetten.
Gehuwd met Hubert Kolk.
3.
Anna Jetten. Geboren Schoterland-Rottum 14 maart 1930, overleden Haskerland-Rottum 5 maart 1945, begraven Rottum.
4.
Frederika Anna (Fré) Jetten. Geboren Schoterland-Rottum 15 april 1933, overleden Heerenveen 26 augustus 2016, gecremeerd Heerenven.
Gehuwd 14 september 1956 met Bouke Jan Jan Volbeda. Geboren Aengwirden-Terband 14 juni 1933, overleden Heerenveen 10 maart 2019, gecremeerd aldaar.
5.
Lize, Lies Jetten.
Gehuwd met Albert Punter. Geboren circa 1937, overleden Wolvega 24 maart 1991.
6.
Jannie Jetten.
Gehuwd met Klaas Bergsma. Geboren Eibergen 26 december 1934, overleden Heerenveen 11 september 2012.
7.
Wolter Jetten, geboren Heerenveen 14 augustus 1938 (zie VIIIk).

VIIi
Jelke Jetten, zoon van Wolter Jetten (zie VId) en Aaltje Hoeksma. Geboren Schoterland-Rottum 1 januari 1909, overleden Sneek 25 mei 1980.
Gehuwd Schoterland 27 februari 1930 met Doetje Venema, dochter van Frans Venema en Tetje Klaver. Geboren Tietjerksteradeel-Bergum 29 november 1910, overleden Sneek 18 juni 1991.
Uit dit huwelijk:
1.
Frans Jetten, geboren Het Bildt-Sint Jacobiparochie 6 september 1929 (zie VIIIl).
2.
Wolter Jetten. Geboren Leeuwarden 5 oktober 1930, overleden Sneek 9 juli 2014, gecremeerd.
3.
Thea Jetten.
Relatie met Willie N.N.
4.
Alie Jetten.
Relatie met Jan N.N.
5.
Jurrit Jetten, geboren Tietjerksteradeel-Bergum 16 maart 1937 (zie VIIIm).
6.
Tiete Jetten, geboren Tietjerksteradeel-Oostermeer 28 juni 1938 (zie VIIIn).
7.
Anna Elisabeth (Annie) Jetten. Geboren Heerenveen 16 oktober 1939, overleden Sneek 14 september 2009.
Gehuwd met Jan Ringma.
8.
Wiep Jetten.
Relatie met Foeke N.N.
9.
Elisabeth (Lies) Jetten, geboren Leeuwarden 5 mei 1942 (zie VIIIo).
10.
Ruurd Folkert Jetten. Geboren Leeuwarden 9 augustus 1944, overleden aldaar 16 april 1945.
11.
Gretha Jetten.
Gehuwd met Jelle Kars Veenstra. Geboren Drachten 17 augustus 1936, overleden Sneek 1 april 2021.
12.
Ruurd Folkert Jetten, geboren Heerenveen 23 mei 1948 (zie VIIIp).
13.
Door Jetten.
Relatie met Dick N.N.
14.
Henk Jetten (zie VIIIq).

VIIj
Tjerk Jetten, zoon van Wolter Jetten (zie VId) en Aaltje Hoeksma. Geboren Schoterland-Rottum 27 december 1910, overleden Weststellingwerf-Wolvega 7 augustus 1994.
Gehuwd Haskerland 14 september 1939 met Jantje Poepjes, dochter van Luite Poepjes en Annigje Vaartjes. Geboren Schoterland-Delfstrahuizen 4 juni 1920, overleden Weststellingwerf-Wolvega 15 januari 1998.
Uit dit huwelijk:
1.
Wolter Jetten, geboren Haskerland-Delfstrahuizen 10 maart 1940 (zie VIIIr).
2.
Luite Jetten, geboren Haskerland 1 juli 1944 (zie VIIIs).
3.
Ali Jetten.
Gehuwd met Piet de Boer.

VIIk
Elisabeth Jetten, dochter van Wolter Jetten (zie VId) en Aaltje Hoeksma. Geboren Schoterland-Rottum 9 maart 1913.
Relatie (1).
Gehuwd (2) Haskerland 10 december 1936 met Sjuk Geert de Bruin, zoon van Geert de Bruin en Antje Veenstra. Geboren Dantumadeel-Zwaagwesteinde 13 februari 1915, overleden Canada oktober 1965.
Uit de eerste relatie:
1.
Aaltje [Jetten] de Bruin.
2.
Wolter [Jetten] de Bruin.

VIIl
Jan Jetten, zoon van Klaas Jetten (zie VIe) en Rinske Kuiper. Geboren Weststellingwerf-Scherpenzeel 1 maart 1902, overleden Weststellingwerf 10 februari 1990.
Gehuwd aldaar 21 juni 1930 met Aaltje Jalving, dochter van Harm Jalving en Jannesje Kuiper. Geboren Weststellingwerf-Oldelamer 25 januari 1909, overleden Heerenveen 6 januari 1990, gecremeerd aldaar.
Uit dit huwelijk:
1.
Rinske Jetten. Geboren Weststellingwerf-Scherpenzeel 9 november 1931, overleden Wolvega 1 januari 2011, gecremeerd Heerenveen.
Gehuwd Weststellingwerf 12 mei 1961 met Sjoerd Scheenstra, zoon van Hendrik Klaas Scheenstra en Rieuwkje Oosting. Geboren Wolvega 9 juni 1926, overleden aldaar 6 augustus 2015, gecremeerd Heerenveen.
2.
Klaas Jetten (zie VIIIt).
3.
Jan Jetten, geboren Weststellingwerf 5 augustus 1938 (zie VIIIu).
4.
Johannes Jetten. Geboren Weststellingwerf-Scherpenzeel 10 mei 1942, overleden Heerenveen 10 mei 1942.

VIIm
Jochem Jetten, zoon van Klaas Jetten (zie VIe) en Rinske Kuiper. Geboren Weststellingwerf-Scherpenzeel 22 januari 1919, overleden Utrecht 21 augustus 1993, gecremeerd Utrecht-Overvecht.
Gehuwd Haarlem 25 juli 1946 met Sibbeltje (Sibbie) Smidt. Geboren Sneek 23 december 1917.
Uit dit huwelijk:
1.
Marianne Jetten.
Relatie met Wim N.N.
2.
Irene Jetten.
Relatie met Gerard N.N.
3.
Menno Jetten.

VIIn
Harmen Jetten, zoon van Jan Jetten (zie VIg) en Klaaske Postma. Geboren Weststellingwerf-Spanga 12 maart 1918, overleden Heerenveen 28 juni 1988, gecremeerd Goudum.
Gehuwd Weststellingwerf 21 mei 1942 met Klaaske Leentje Pen, dochter van Klaas Pen en Jeltje Oosten. Geboren Weststellingwerf-Munnekeburen 19 mei 1919.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Jetten (zie VIIIv).
2.
Klaas Jetten (zie VIIIw).

VIIo
Klaas Jetten, zoon van Harm Jetten (zie VIh) en Hotske van der Zee. Geboren Delfstrahuizen 18 juni 1932, overleden Almelo 5 mei 2017, gecremeerd.
Gehuwd met Annie Groothand.
Uit dit huwelijk:
1.
Harm Jetten.
2.
Geke Jetten.
Gehuwd met N.N. van den Dool.
3.
Dirk Jetten.
4.
Hotske Jetten.

VIIp
Geert Jetten, zoon van Harm Jetten (zie VIh) en Hotske van der Zee. Geboren Lemster 23 september 1943, overleden Groningen 9 mei 2012, begraven Lemmer.
Gescheiden van Mariëtta Ioannidou.
Uit dit huwelijk:
1.
Chris Jetten.

VIIq
Uilke Jetten, zoon van Harm Jetten (zie VIh) en Hotske van der Zee. Geboren Weststellingwerf-Oldelamer 7 maart 1947, overleden Heerenveen 29 maart 2016, gecremeerd Heerenveen (Schoterhof).
Gehuwd met Wil C. de Hoop, dochter van Hendrik de Hoop en Beeuwkje Holtrop.
Uit dit huwelijk:
1.
Maaike Jetten.
Gehuwd met Jan Boonstra.
2.
Anneke Jetten.
Gehuwd met Erik Rijpma.

VIIIa
Dirk Jetten, zoon van Wolter Jetten (zie VIIa) en Jantje Oosten. Geboren Weststellingwerf-Idzard 13 februari 1911, overleden Zwolle 19 juli 1986, begraven Heino.
Gehuwd aldaar 5 augustus 1943 met Egberta van der Kolk. Geboren Wijhe 17 juni 1923, overleden Heino 11 januari 1994.
Uit dit huwelijk:
1.
Wolter Jetten (zie IXa).
2.
Jo Jetten.
Gehuwd met Egbert (Eppe) van der Steege. Geboren 26 mei 1940, overleden 10 oktober 2013, gecremeerd.
3.
Egbert Jetten.
Gehuwd met Alie Dekker.
4.
Jan Jetten.

VIIIb
Egbert Jetten, zoon van Durk Jetten (zie VIIb) en Sjoukje Egberts Brink. Geboren Schoterland-Nieuweschoot 2 mei 1919, overleden Heerenveen 11 maart 1985, gecremeerd Goutum.
Gehuwd Heerenveen 22 maart 1947 met Frederika Douma. Geboren Aengwirden 6 juni 1923, overleden Heerenveen 18 juni 1998, gecremeerd aldaar.
Uit dit huwelijk:
1.
Dick Jetten (zie IXb).
2.
Riena Janny Maria Jetten. Geboren Heerenveen 26 december 1949, overleden aldaar 19 mei 1993, gecremeerd aldaar.
Gehuwd met Sietze M. Melein, zoon van Jan Baptist Franciscus Melein en Anna Juliana van der Mêche. Hij hertrouwt met Gerdy N.N.
3.
Sjoukje Hilly Jetten.
Gehuwd met Ate Jeeninga.

VIIIc
Tjerk Jetten, zoon van Jan Jetten (zie VIIc) en Meintje Romkema. Geboren Weststellingwerf-Wolvega 23 april 1929, overleden Steenwijk 19 februari 1993, begraven Appelscha (Oosterse Es).
Gehuwd Weststellingwerf 23 oktober 1952 met Geertje Meesters. Geboren Nijeholtwolde 25 februari 1931, overleden Assen 26 januari 2016, begraven Appelscha (Oosterse Es).
Uit dit huwelijk:
1.
Gea Jetten.
Gehuwd met Theo van der Ploeg.
2.
Meiny Jetten (zie IXc).
3.
Jan Jetten (zie IXd).
4.
Gerry Jantina Jetten.
5.
Jeannette Jetten.
Gehuwd met Bart van der Hout, zoon van Barend Eduard van der Hout en Renske van der Laan.

VIIId
Jacob Jetten, zoon van Wolter Jetten (zie VIId) en Jantje de Vries. Geboren Schoterland-'t Meer 3 april 1917, overleden Wolverhampton (GB) 22 mei 1966.
Gehuwd aldaar 28 september 1946 met Edith Gwendoline Amanda Gennoe, dochter van Edward Gennoe en Ellen Leddington. Geboren Wolverhampton (GB) 1 oktober 1910, overleden aldaar 1e kw 1979.
Uit dit huwelijk:
1.
Andrea Amanda Jetten.
Gehuwd met Michael A. Boyd, zoon van Alfred J. Boyd en Joan M. Gough.
2.
David Jetten (zie IXe).

VIIIe
Hessel Jetten, zoon van Wolter Jetten (zie VIId) en Jantje de Vries. Geboren Schoterland-Heerenveen 5 januari 1919, overleden Gouda 7 februari 2002.
Gehuwd 19 september 1940 met Heilkje (Hieke) Roda, dochter van Teunis Roda en Beitske Waltje. Geboren Ferwerderadeel-Hallum 8 december 1920, overleden Gouda 26 juli 2014.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Theo Jetten (zie IXf).
2.
Els Jetten.
Gehuwd met Leo van der Meij, zoon van Kris van der Meij en Leentje Aaltje Keessen.

VIIIf
Wolter Marinus Jacobus Jetten, zoon van Wolter [Wolterius Bonifacius] Jetten (zie VIIf) en Theodora Maria Wensink. Geboren Aalten-Bredevoort 1 september 1924, overleden 10 juni 1983, begraven Bredevoort.
Gehuwd met Theodora Maria Ebbers, dochter van Theodorus Johannes Ebbers en Hermina van den Boom. Geboren Aalten-Bredevoort 20 november 1925, overleden Bredevoort 20 augustus 2000.
Uit dit huwelijk:
1.
Antoon Jetten (zie IXg).

VIIIg
Antonius Hendrikus (Antoon) Jetten, zoon van Wolter [Wolterius Bonifacius] Jetten (zie VIIf) en Theodora Maria Wensink. Geboren Aalten-Bredevoort 10 september 1929, overleden Winterswijk 21 maart 1996, begraven Bredevoort.
Gehuwd met Dina Johanna (Dini) Toebes, dochter van Gerhardus Johannes Toebes en Johanna Gerharda Gesina Albers. Geboren Aalten 26 april 1935, overleden 14 januari 2019, begraven Bredevoort (Kloosterhof).
Uit dit huwelijk:
1.
Thea Jetten.
Gehuwd met Gerard Hendrik Dunnewold, zoon van Gerard Hendrik Dunnewold en Grada Johanna Vreeman.
2.
Wolterius Johannes (Waldi) Jetten. Geboren Bredevoort 2 juni 1959, overleden Aalten 18 juni 1977, begraven Bredevoort.
3.
Monique Jetten.
4.
Anke Jetten.
Gehuwd met Joop A. Colenbrander.

VIIIh
Aloysius Johannes (Aloys) Jetten, zoon van Wolter [Wolterius Bonifacius] Jetten (zie VIIf) en Theodora Maria Wensink. Geboren Aalten-Bredevoort 19 april 1937, overleden Dinxperlo 22 september 2021, gecremeerd Aalten (Berkenhove).
Gehuwd met Johanna Berendina Maria Reinders.
Uit dit huwelijk:
1.
Joke Jetten.
2.
Tsjerk Jetten (zie IXh).
3.
Tanja Jetten.

VIIIi
Martin, Mattie Jetten, zoon van Jurrit (Jurrit) Wolter Jetten (zie VIIg) en Maria Hendrika Wensink.
Gehuwd met Berendina Gesiena (Dini) Kolthof. Geboren Winterswijk 25 juni 1931, overleden aldaar 18 november 1997, gecremeerd Usselo.
Uit dit huwelijk:
1.
Henny Jetten.
Relatie met Henriette N.N.
2.
Rudi Jetten.
3.
Coby Jetten.
Relatie met Ger Engelbracht.

VIIIj
Wilhelmus Johannes (Wim) Jetten, zoon van Jurrit (Jurrit) Wolter Jetten (zie VIIg) en Maria Hendrika Wensink. Geboren Aalten-Bredevoort 1 oktober 1932, overleden.
Gehuwd Winterswijk 28 september 1956 met Irena Mathilde Johanna (Renie) Speekhout, dochter van Gosse Speekhout en Johanna Mathilde Harfsterkamp. Geboren Winterswijk 8 januari 1937, overleden aldaar 29 mei 2004, gecremeerd Doetinchem.
Uit dit huwelijk:
1.
Yvette Jetten. Overleden.
Gehuwd met Jeroen van Dijk.
2.
Hanny Jetten.
Gehuwd met Wim Roelofsen.
3.
Jos Jetten (zie IXi).

VIIIk
Wolter Jetten, zoon van Jacob Jetten (zie VIIh) en Hendrikje de Vries. Geboren Heerenveen 14 augustus 1938, overleden Sneek 12 maart 2005, gecremeerd, begraven Franeker.
Gehuwd met Trijntje (Tine) Sijbrandi. Geboren 20 december 1946, overleden Franeker 17 april 1978.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacob Jetten.

VIIIl
Frans Jetten, zoon van Jelke Jetten (zie VIIi) en Doetje Venema. Geboren Het Bildt-Sint Jacobiparochie 6 september 1929, overleden Heerenveen-Luinjeberd 18 mei 1995, begraven Terband.
Gehuwd Opsterland-Beetsterzwaag 16 februari 1957 met Geertje IJtje de Boer, dochter van Jan de Boer en Froukje Ponne. Geboren Weststellingwerf-Peperga 21 juli 1934, overleden Heerenveen-Luinjeberd 27 juni 2005, begraven Heerenveen-Terband.
Uit dit huwelijk:
1.
Jelke Jetten (zie IXj).
2.
Jan Jetten.
3.
Wolter Jetten (zie IXk).
4.
Froukje Jetten.
Gehuwd met Gerard de Vries, zoon van Wessel de Vries en Gepke Toren.
5.
Gerard Jetten (zie IXl).
6.
Ruurd Jetten (zie IXm).

VIIIm
Jurrit Jetten, zoon van Jelke Jetten (zie VIIi) en Doetje Venema. Geboren Tietjerksteradeel-Bergum 16 maart 1937, overleden Sneek 29 februari 2020.
Gehuwd met Tjallie van der Kooi.
Uit dit huwelijk:
1.
Tjallie Jetten.
2.
Jelke Jetten.

VIIIn
Tiete Jetten, zoon van Jelke Jetten (zie VIIi) en Doetje Venema. Geboren Tietjerksteradeel-Oostermeer 28 juni 1938, overleden Sneek 15 oktober 2016, gecremeerd aldaar.
Gehuwd aldaar 30 december 1961 met Ida Tichelaar. Geboren Delfstrahuizen 2 december 1940, overleden Sneek 8 februari 2017, gecremeerd aldaar.
Uit dit huwelijk:
1.
Joost Jetten (zie IXn).
2.
Tineke Jetten.
Gehuwd met Siebe Schippers.

VIIIo
Elisabeth (Lies) Jetten, dochter van Jelke Jetten (zie VIIi) en Doetje Venema. Geboren Leeuwarden 5 mei 1942, overleden Sneek 21 december 1989.
Relatie (1).
Gehuwd (2) Dokkum 30 december 1969 met Klaas Veenstra. Geboren Achtkarspelen 3 oktober 1938, overleden 21 december 2008, gecremeerd Leeuwarden-Goutum.
Uit de eerste relatie:
1.
Andre Jetten (zie IXo).

VIIIp
Ruurd Folkert Jetten, zoon van Jelke Jetten (zie VIIi) en Doetje Venema. Geboren Heerenveen 23 mei 1948, overleden Sneek 14 oktober 2005, gecremeerd Nieuweschoot.
Gehuwd met Antje E Boersma.
Uit dit huwelijk:
1.
Diana Jetten.
Gehuwd met Paul Clement.
2.
3.
Alwin Jetten.

VIIIq
Henk Jetten, zoon van Jelke Jetten (zie VIIi) en Doetje Venema.
Gehuwd met Siepie C van der Horst.
Uit dit huwelijk:
1.
Marcel Jetten (zie IXq).
2.
Sander Jetten.

VIIIr
Wolter Jetten, zoon van Tjerk Jetten (zie VIIj) en Jantje Poepjes. Geboren Haskerland-Delfstrahuizen 10 maart 1940, overleden 31 januari 2003.
Gehuwd Lemsterland 22 juni 1963 met Trijntje (Triensje) de Vries. Geboren Lemsterland-Oosterzee 6 april 1942, overleden Echtenerbrug 19 augustus 2019.
Uit dit huwelijk:
1.
Tjerk Jetten. Geboren Lemsterland-Echten 20 augustus 1963, overleden Weststellingwerf 4 september 1982, begraven Echten.
2.
Rients Jetten.
3.
Lukie Jetten.
4.
Theo Jetten.

VIIIs
Luite Jetten, zoon van Tjerk Jetten (zie VIIj) en Jantje Poepjes. Geboren Haskerland 1 juli 1944, overleden maart 2019.
Gehuwd met Liesbeth Ina de Boer, dochter van Pieter de Boer en Baartje Schaap.
Uit dit huwelijk:
1.
Bianca Hilda Jetten.
2.
Tjerk Jetten.
3.
Wolter Wiebren Jetten.

VIIIt
Klaas Jetten, zoon van Jan Jetten (zie VIIl) en Aaltje Jalving.
Gehuwd met Hiltje, Hilly Mulder, dochter van Hendrik Mulder en Albertje Nijland.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Jetten (zie IXr).
2.
Bettie Jetten.
3.
Henk Jetten (zie IXs).

VIIIu
Jan Jetten, zoon van Jan Jetten (zie VIIl) en Aaltje Jalving. Geboren Weststellingwerf 5 augustus 1938, overleden Wolvega 10 februari 1990, gecremeerd Heerenveen.
Gehuwd met Coba de Vries, dochter van Marten de Vries en Afke Wiegmink.
Uit dit huwelijk:
1.
Afke Aaltje Jetten.
2.
Jan Marten Jetten (zie IXt).
3.
Renske Jacoba Jetten.

VIIIv
Jan Jetten, zoon van Harmen Jetten (zie VIIn) en Klaaske Leentje Pen.
Gehuwd met Janny Mendel.
Uit dit huwelijk:
1.
Harry Jetten (zie IXu).
2.
Peter Harmen Jetten.
3.
Michel Jetten (zie IXv).

VIIIw
Klaas Jetten, zoon van Harmen Jetten (zie VIIn) en Klaaske Leentje Pen.
Gehuwd (1) met Jolanda Reeskamp.
Gehuwd (2) met Fadila Morafik.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Chelly Jetten.
2.
Marcia Jetten.
Uit het tweede huwelijk:
3.
Mostafa Jetten.
4.
Adam Jetten.

IXa
Wolter Jetten, zoon van Dirk Jetten (zie VIIIa) en Egberta van der Kolk.
Gehuwd met Geertruida Gerritdina Dirkje (Trudie) Pelleboer, dochter van Harm Pelleboer en Gesina Hendrika Snel. Geboren Zwollerkerspel 1 juni 1946, overleden Zwolle 10 oktober 1983, begraven Heino.
Uit dit huwelijk:
1.
Erik Jetten.
2.
Everlien Jetten.
Gehuwd met Mark Poppe.
3.
Sonja Jetten.

IXb
Dick Jetten, zoon van Egbert Jetten (zie VIIIb) en Frederika Douma.
Gehuwd met Cilia Swart.
Uit dit huwelijk:
1.
Sandra Jetten.
2.
Ria Jetten.
3.
Elsbeth Jetten.
4.
Joke Jetten.

IXc
Meiny Jetten, dochter van Tjerk Jetten (zie VIIIc) en Geertje Meesters.
Gehuwd, gescheiden van Ad Anker.
Uit dit huwelijk:
1.
Jonne Jetten.

IXd
Jan Jetten, zoon van Tjerk Jetten (zie VIIIc) en Geertje Meesters.
Gehuwd met Ayellet Fahima.
Uit dit huwelijk:
1.
Jonathan Jetten.
Gehuwd met Marijke Rondaan.
2.
Daniël Jetten.
Gehuwd met Adva Ivgi.

IXe
David Jetten, zoon van Jacob Jetten (zie VIIId) en Edith Gwendoline Amanda Gennoe.
Gehuwd met Christine A. Weeks, dochter van Thomas E. Weeks en Betty D. Probert.
Uit dit huwelijk:
1.
Lisa Joanne Jetten.
Gehuwd met Neal R. Speed.
2.
Jason David Jetten.
3.
Rachel Jayne Jetten.
4.
Jamie Mark Jetten.

IXf
Jan Theo Jetten, zoon van Hessel Jetten (zie VIIIe) en Heilkje (Hieke) Roda.
Gehuwd met Anneke van Zijl.
Uit dit huwelijk:
1.
Mark Jetten.
2.
Paulien Jetten.

IXg
Antoon Jetten, zoon van Wolter Marinus Jacobus Jetten (zie VIIIf) en Theodora Maria Ebbers.
Gehuwd met Atie Piek, dochter van Johan Antoon Piek en Aaltjen Grada Wensink.
Uit dit huwelijk:
1.
Björn Jetten.
Gehuwd met Else Bonnes.
2.
Carli Jetten.
Gehuwd met N.N. Bent.
3.
Lars Jetten.

IXh
Tsjerk Jetten, zoon van Aloysius Johannes (Aloys) Jetten (zie VIIIh) en Johanna Berendina Maria Reinders.
Kind:
1.
Laura Jetten.

IXi
Jos Jetten, zoon van Wilhelmus Johannes (Wim) Jetten (zie VIIIj) en Irena Mathilde Johanna (Renie) Speekhout.
Gehuwd (1) met Karin N.N.
Gehuwd (2) met Silvia Winkeler.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jelmer Jetten.
2.
Djurre Jetten.

IXj
Jelke Jetten, zoon van Frans Jetten (zie VIIIl) en Geertje IJtje de Boer.
Gehuwd met Albertje Drenth, dochter van Jan Drenth en Annigje Visser.
Uit dit huwelijk:
1.
Frans Jan Jetten.
2.
Annegreet Jetten.

IXk
Wolter Jetten, zoon van Frans Jetten (zie VIIIl) en Geertje IJtje de Boer.
Gehuwd met Renée Jolande Blankwater, dochter van Johannes Bernardus Blankwater en Gerardina Looman.
Uit dit huwelijk:
1.
Laura Jetten.
2.
Tim Jetten.

IXl
Gerard Jetten, zoon van Frans Jetten (zie VIIIl) en Geertje IJtje de Boer.
Gehuwd met Hilda de Vries.
Uit dit huwelijk:
1.
Dennis Jetten.
2.
Patrick Jetten.
3.
Bas Jetten.

IXm
Ruurd Jetten, zoon van Frans Jetten (zie VIIIl) en Geertje IJtje de Boer.
Gescheiden van Marilena Margherita Maria (Marilena) Formicola, dochter van Nicola Salvatore Formicola. Geboren Amsterdam 14 juli 1965, overleden Heerenveen 12 december 2017, begraven Winschoten. Zij hertrouwt met V. Stojiljkovic.
Uit dit huwelijk:
1.
Stefanie Jetten.
2.
Nick Jetten.

IXn
Joost Jetten, zoon van Tiete Jetten (zie VIIIn) en Ida Tichelaar.
Gehuwd met Ankie N.N.
Uit dit huwelijk:
1.
Isa Jetten.

IXo
Andre Jetten, zoon van Elisabeth (Lies) Jetten (zie VIIIo).
Gehuwd met Beate N.N.
Uit dit huwelijk:
1.
Lotte Jetten.
2.
Veerle Jetten.

IXp
Rudy Martin Jetten, zoon van Ruurd Folkert Jetten (zie VIIIp) en Antje E Boersma.
Gehuwd met Lisette N.N.
Uit dit huwelijk:
1.
Fardau Jetten.

IXq
Marcel Jetten, zoon van Henk Jetten (zie VIIIq) en Siepie C van der Horst.
Gehuwd (1), gescheiden van Titia Edelenbos, dochter van Tiemen Edelenbos en Wiepie van der Heide.
Gehuwd (2) met H. Petra M. Schippers.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Martijn Roy Jetten.
2.
Tamara Anouk Jetten.
Uit het tweede huwelijk:
3.
Britt Nora Jetten.

IXr
Jan Jetten, zoon van Klaas Jetten (zie VIIIt) en Hiltje, Hilly Mulder.
Gehuwd met Els de Bode, dochter van Jan de Bode en Maria Catharina van Lint.
Uit dit huwelijk:
1.
Eefje Jetten.
Gehuwd met Nicolai Vertelman.
2.
Maarten Silvester Jetten.

IXs
Henk Jetten, zoon van Klaas Jetten (zie VIIIt) en Hiltje, Hilly Mulder.
Gehuwd met Madelon Angelique Smit.
Uit dit huwelijk:
1.
Mariska Jetten.
2.
Niels Jetten.

IXt
Jan Marten Jetten, zoon van Jan Jetten (zie VIIIu) en Coba de Vries.
Gehuwd met Hilda Hille Visser.
Uit dit huwelijk:
1.
Kevin Jetten.

IXu
Harry Jetten, zoon van Jan Jetten (zie VIIIv) en Janny Mendel.
Relatie met Gea de Vries.
Uit deze relatie:
1.
Rowena Jetten.
2.
Martin Jetten.

IXv
Michel Jetten, zoon van Jan Jetten (zie VIIIv) en Janny Mendel.
Gehuwd met Shanna N.N.
Uit dit huwelijk:
1.
Sophie Jetten.
2.
Tim Jetten.


Homepage     © Sjef Jetten, Gulpen