Bronnen

Deze website bevat veel (fragment)genealogieën en enkele verhalen. Ik heb vaak meer onderzocht dan vermeld op mijn website. De hier weergegeven genealogieën bevatten vrijwel alleen namen, plaatsen en data. Is bronvermelding van deze gegevens nodig? Hierover zijn de meningen verdeeld. De mensen die vrijwel complete gegevens van mij hebben gekopieerd om daarna zelf te publiceren en de zoekrobots van commerciële organisaties zal het een zorg zijn. De serieuze genealoog weet zijn weg wel te vinden. Belangrijk is dat de gegevens verifieerbaar zijn. Bij bronnen, zoals de burgerlijke stand en de doop-, trouw- en begraafboeken van Nederlandse plaatsen hoeft dit geen probleem te zijn. Een vermelding naar een oude vindlocatie in een archief heeft weinig zin, wanneer gegevens nu veel gemakkelijker via internet te vinden zijn. Ook de vindplaatsen daar zijn aan verandering onderhevig, evenals de archiefinstellingen zelf. Gegevens uit bronnen die minder toegankelijk zijn of voor de hand liggen zijn een ander verhaal. Specifieke bronneninfo daarvan kan bij mij worden opgevraagd.

Mijn gegevens komen o.a. uit de kerkelijke DTB-registers, registers van de burgerlijke stand, huwelijksafkondigingen huwelijksaangiften en huwelijksbijlagen, bevolkingsregisters en gezinskaarten, persoonskaarten en –lijsten, memories van successie, registers van aanvragen om nationaliteitsbewijzen, nationale militie en dienstplicht, schepenbankregisters, kloosterarchieven, notarisregisters, bidprentjes, familieadvertenties en –berichten, krantenartikelen, begraafplaatsen, emigratie en immigratie, archieven van schutterijen en verenigingen, publicaties van gemeenten en parochies, tijdschriften en verenigingsblaadjes, familiepapieren, adresboeken, foto’s, jaarboeken, collecties, persoonlijke websites, facebook en andere social media. Van dit alles bestaan ook nog vele buitenlandse varianten. Bij een deel van de gegevens maak ik graag gebruik van klappers, bronbewerkingen en verwijzingen. Ook boeken, tijdschriften en krantenartikelen bevatten vaak nuttige informatie, evenals grafstenen op de begraafplaatsen die ik heb bezocht. Verder zijn er natuurlijk familieleden en komt er info via diverse vormen van mondelinge en schriftelijke correspondentie.

Waar mogelijk raadpleeg ik originelen, kopieën of scans. Soms betreft het afschriften, uittreksels of bronbewerkingen.

In de beginperiode van mijn onderzoek heb ik vele uren doorgebracht in archieven. Dit was toen vrijwel de enige mogelijkheid om aan gegevens te komen. Deze archieven hebben in de loop der tijd steeds andere namen gekregen of bestrijken een groter gebied. Ik noem in deze de gemeentearchieven en opvolgers in Sittard, Maastricht, Heerlen, Geleen, Nijmegen, Susteren, Maaseik, Selfkant en Gangelt, de rijksarchieven in Maastricht, Den Haag en Hasselt, de parochiearchieven van Broeksittard en Süsterseel, het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag en de Family History Library in Salt Lake City.

Tegenwoordig is een deel van deze gegevens en nog veel meer te vinden via toegangen op internet, waar ik dan ook regelmatig gebruik van maak. Naast die van diverse archiefinstellingen, genealogische verenigingen en kranten wil ik vooral noemen Familysearch (familysearch.nl), het kranten- en tijdschriftenarchief van de Koninklijke Bibliotheek (delpher.nl), Matricula Online (data.matricula-online.eu) en de overlijdensberichten via Mensenlinq (mensenlinq.nl).

De meerderheid van internetbronnen is gratis toegankelijk, maar voor toegang tot bepaalde data moet (deels) worden betaald. In mijn onderzoek betreft dit bijvoorbeeld de Nederlandse Genealogische Vereniging (ngv.nl), het Centraal Bureau voor Genealogie (cbg.nl),  Archion (archion.de), OnGen-Datenbank (ongen.de), Personenstand Reader 2 (leoaretz.de) en Ancestry (ancestry.com).

Daarnaast worden vaker cd’s, dvd’s en usb-sticks door verenigingen en organisaties uitgebracht. Belangrijk voor mijn onderzoek zijn vooral die van Patrimoniu Transcriptum Edition Brühl, de Genealogische Datenbank der Heimatverein der Erkelenzer Lande, de Genealogische Databank Limburg (GenDaLim), de PRO-GEN gebruikersgroep Limburg (Genealogie uit Limburg), de Indische Genealogische Vereniging en Familienforschung im Kreis Heinsberg (Leinpfad).

In beperkte mate heb ik gegevens gebruikt die afkomstig zijn van onderzoek of publicaties van derden. In dat geval staat een verwijzing [bron: ..] in de tekst. Meestal betreft het slechts één of enkele gebeurtenissen.

 • AD: Anne Dibbets
 • AH: A Hutchison
 • AJ: Ann Juette
 • AJ2: Anneke Jut
 • BJ: Boudewijn Joosten
 • CC: C N Cardinaal
 • DB: Dieter Brühne
 • DH: Dieter Heinemann
 • EJ: Egon Jordan
 • FD: Frans Dohmen
 • FL: Frank Löwenstein
 • FR: Ferdinand Rauer
 • GK: George Koeze
 • GS: Ger Sleutels
 • HB: Henk van Baak
 • HE: Hans van Erp
 • HS: Harry Savelkoul
 • JJ: Johan Jutte
 • JK: Jan Kuitert
 • JP: Jean Paulssen
 • JW: Josh Werwulf
 • JW2: Jos Withagen
 • LJ: Less Jut
 • MB: Mary Brugman
 • ML: Martien Lops
 • MM: Meindert van der Meulen
 • MM2: Maurice Martens
 • MP: Marc Philippe
 • MS: M H Smit
 • NC: Nick Cardinaal
 • NL: Nikki Leonardo
 • PB: Piebe Belgraver
 • PG: Patrick van Griethuysen
 • PH: Pierre Hendrix
 • RG: Rob Götte
 • RJ: Ron Jutte
 • RM: Robin Martherus
 • RS: Rembrandt Staller
 • RS2: René Stembert
 • RT: Ronald Tangelder
 • SL: Sue Langaki
 • SZ: Sjaak Zuidwijk
 • TB: Tyler Broschofsky
 • TD: Ton Deunhouwer
 • TJ: Theo Jutte
 • WK: Wil Knarren
 • WL: Wim van der Lubbe
 • WL2: Willem Hendrik van der Leek
 • WM: Wim Muller