Afrika

Geen hele tak, maar één persoon die in 1862 de naam Jut krijgt.


Zwarte Hollander in Indië
Tussen 1831 en 1872 worden naar schatting 3000 West-Afrikaanse jonge mannen op deels vrijwillige en deels gedwongen basis naar Java overgebracht om dienst te doen in het Nederlandsch-Indisch Leger. Dit leger heeft tijdens de Java-oorlog duizenden Europese militairen verloren en een nog veel groter aantal inheemse soldaten. Lees verder …