Zuid-Holland

De kaarten hieronder geven een globale geografische verspreiding van de naamdragers geboren vóór 1925. Klikken op een kaart geeft een vergroting.

Maak een Topotijdreis door de omgeving.


Loosduinen: Nakomelingen van Jacobus Jutte en Anna Vink, gehuwd Coevorden 1744. Nu onderdeel van tak Höngen. Klik hier.


Uit verdriet en armoede naar Veenhuizen
In 1818 is de oprichting van de Maatschappij van Weldadigheid. Ze wil ‘landbouwende koloniën’ stichten waar verarmde gezinnen geleerd zal worden met landarbeid en spinwerk de eigen kost te verdienen, zodat zij niet meer afhankelijk zijn van liefdadigheid. Arme gezinnen, bedelaars en zwervers kunnen gaan werken in één van de zeven Koloniën van Weldadigheid.
Lees verder …

Delft: Nakomelingen van Hendrik Joost Jutten (Jutte) en Johanna van der Post, gehuwd Delft 1758. Klik hier.


Den Haag: Nakomelingen van Abraham Jut (soldaat in het garnizoen te Leeuwarden) en Dijna Huijse, ‘s-Gravenhage vanaf 1771. Klik hier.


De kop van Jut
Henricus Jacobus Jut (19 juli 1851- 12 juni 1878) was een 19e-eeuwse moordenaar uit Den Haag. Zijn naam leeft vooral voort in de uitdrukking “de kop van Jut”. Hij werd op 19 juli 1851 in Den Haag geboren als buitenechtelijk kind van Maria Geertruida Jut. Na wegens “lichaamsgebreken” uit militaire dienst te zijn ontslagen ging hij in Den Haag als kelner werken. Daar kwam hij de 23-jarige Christina Goedvolk tegen, die in 1872 voor korte tijd als dienstbode bij de rijke weduwe M.Th. van der Kouwen-ten Cate werkte. Lees verder …

Jut de Bourghelles
Op 21 februari 1790 trouwen te Rotterdam Frederik Tobias Zetteler, jongeman geboren te Breda, luthers en wonend te ’s Gravenhage en Judina Anna de Bourghelles, jongedochter geboren te Waalwijk, gereformeerd en wonende te Rotterdam. Zij is een dochter van Martinus Abraham de Bourghelles de la Vacquerie en als zodanig gewend aan een dubbele familienaam. Bewust of toevallig, het is een feit dat het oudste zoon van Frederik en Judina een uitgebreide familienaam krijgt. Lees verder …

Adverteren in de krant
Adverteren in de krant was vroeger één van de weinige mogelijkheden een groter publiek te bereiken. Advertenties zijn er in vele soorten. Hier staan enkele voorbeelden. Kijk verder …