Privacy

Rekening houdend met de privacy van levende personen heb ik in de op mijn website gepubliceerde genealogieën alleen geboorte- en doopgegevens ouder dan 100 jaar en huwelijksgegevens ouder dan 75 jaar opgenomen. Dit werkte tot nu toe heel bevredigend en leidde niet tot klachten. In het verleden heb ik slechts een paar keer een verzoek gekregen om gegevens geheel te verwijderen.

Binnen de EU geldt sinds 25 mei 2018 een nieuwe privacywet. In Nederland is de privacyrichtlijn uitgewerkt in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hierdoor wordt het vrijwel onmogelijk gegevens van nog levende personen in een genealogie op te nemen. Het is niet toegestaan informatie op te nemen die direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Publicatie mag wel als de betreffende persoon toestemming geeft. De AVG is niet van toepassing op overleden personen.

Het geven van toestemming tot publicatie kan in genealogieën leiden tot een tegenstrijdigheid. Het vermelden van persoonsgegevens, al is het maar een naam, zou kunnen leiden tot identificatie van iemand anders en derhalve niet mogen. In toekomstige updates van mijn genealogieën kies ik daarom voor een tussenweg. Persoonsgegevens van (mogelijk) levende personen en hun partner(s) neem ik op de website niet op, behalve als ik toestemming tot publicatie heb. Zelfs dan beperk ik me alleen tot de familienaam, voornamen en eventueel de roepnaam. In de (naam)genealogieën neem ik wel alle mij bekende nog naamdragende nakomelingen van de eerst genoemde voorouder op, waarbij uitsluitend de familienaam wordt vermeld.

Iedereen die meent dat hij/zij of zijn/haar kind onder de 16 jaar op deze manier toch identificeerbaar is en daar bezwaar tegen heeft, kan mij een email sturen. Ik zal de gegevens dan verwijderen of aanpassen.

Iedereen die het leuk vind om wel met volledige namen opgenomen te worden, vraag ik via email of anderszins om toestemming tot publicatie. Alle extra informatie is hierbij welkom.

Ik verzamel gegevens voor genealogische doeleinden. In beginsel voor persoonlijk gebruik, maar ik plaats ze in de vorm van namen en data ook op deze persoonlijke website. Ik deel ze niet via een genealogische webdienst. Bijzonder persoonsgegevens van nog levende personen zijn niet opgenomen. De hier niet gepubliceerde gegevens worden niet op een webserver bewaard en zijn niet toegankelijk voor zoekmachines. Per email ontvangen gegevens staan wel tijdelijk op mijn mailserver, maar zijn niet openbaar.