Noord-Holland

  • Zaandam1: Nakomelingen van Pieter Claasz Jut en Neeltje Willems, Oostzaandam vanaf circa 1664. Klik hier.

Gerrit Claasz Jut
Gerrit Klaase Jut is op 17 maart 1731 gedoopt in de doopsgezinde gemeente van Oostzaandam. Zijn geboortejaar zal dan rond 1711 liggen. Hij is de zoon van Claas Pietersz Jut en Guurtje Adriaans Peereboom. Hij trouwt rond 1735 met Aaltje Piters Ouwejan, uit welk huwelijk drie kinderen bekend zijn. Na het overlijden van Aaltje in 1749 trouwt hij rond 1753 met Guurtje Jans Bon en heeft met haar nog één zoon. In 1782 overlijdt Gerrit in Oostzaandam. Lees verder …


Het graf van de familie Jut in de Noorderkerk te Amsterdam
De Noorderkerk van Amsterdam ligt aan de Noordermarkt in het hart van de Jordaan. De kerk is gebouwd tussen 1620 en 1623 om de in de 17e eeuw snel groeiende bevolking van de Westelijke Grachtengordel en Jordaan een protestantse kerk te bieden. Lees verder …


Pieter Nicolaas Jut en Sara Westendorp
Pieter Nicolaas Jut wordt op 21 oktober 1757 in Amsterdam geboren als zoon van Nicolaas Jut en Christina Hagen1SAA = Stadsarchief Amsterdam , DTB  298  Lam en Toren , folio 217. Hij wordt op 17 november 1776 op negentienjarige leeftijd gedoopt bij de doopsgezinde gemeente Lam en Toren2SAA, Archief van Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam en rechtsvoorgangers, Gemeente Lam en Toren, Lidmatenadministratie (215), folio 50. Lees verder …


  • Amsterdam1: Nakomelingen en afstamming van Hendrik Jutten en Femmina Agtersoon, gehuwd Amsterdam 1802. Klik hier.

Hendrik Jutten uit Heiden
Hendrik Jutten en Femmina Agtersoon trouwen op 23 mei 1802 samen met 43 andere koppels op het stadhuis van Amsterdam. Volgens het ondertrouwregister is Hendrich Iütten, zoals hij ondertekent, afkomstig van Heyden in Munster. In de parochiekerk St. Georg te Heiden wordt Joannes Henricus gedoopt op 29 juni 1773 als zoon van Gerd Bernd Jutte en Anna Maria Bucking. Dit zijn echter niet de oorspronkelijke familienamen van zijn ouders. Lees verder …