Nordrhein-Westfalen

De kaart hieronder geeft een globale geografische verspreiding van de naamdragers geboren vóór 1925. Klikken op de kaart geeft een vergroting.


Heiden: Nakomelingen van Gerd Bernd Soppen genannt Jutten en (1) Anna Christina Jutten en (2) Anna Margaretha Bücking, Heiden vanaf circa 1755. Klik hier.

Bekijk de omgeving van Heiden nu en in 1903.


Hendrik Jutten uit Heiden
Hendrik Jutten en Femmina Agtersoon trouwen op 23 mei 1802 samen met 43 andere koppels op het stadhuis van Amsterdam. Volgens het ondertrouwregister is Hendrich Iütten, zoals hij ondertekent, afkomstig van Heyden in Munster. In de parochiekerk St. Georg te Heiden wordt Joannes Henricus gedoopt op 29 juni 1773 als zoon van Gerd Bernd Jutte en Anna Maria Bucking. Dit zijn echter niet de oorspronkelijke familienamen van zijn ouders. Lees verder …

Johannes Franciscus zich noemende Jacobus Jutten
In het centrum van Haarlem in de Nauwe Appelaarsteeg (wijk 1, nummer 895) wordt op 13 februari 1856 een tweeling geboren, twee jongens. Het zijn de kinderen van werkman Jacobus Jutten en zijn vrouw Henderina Mechelina Vlugt.
Jacobus, de oudste en genoemd naar zijn vader ziet om acht uur ’s avonds het levenslicht en de ander, Johannes Franciscus vernoemd naar vaders vader één uur later. Lees verder …

Voor twee gulden bij de krijgsraad
Leendert Cornelis Jutten is op 28 januari 1867 te Haarlem geboren als vijfde zoon van de metselaar Johannes Jutten en zijn echtgenote Adriana Jacoba Hafakker.
Op 11 mei 1887 wordt hij voor de Nationale Militie ingedeeld als loteling van de lichting 1887 uit de gemeente Haarlem onder nummer 142. Als dienstplichtige wordt hij ingedeeld bij de 2e compagnie, 3e bataljon, 4e regiment infanterie in het garnizoen te Haarlem. Lees verder …

Warstein: Nakomelingen van Hendricus Juttee en Anna Maria Dolle, Warstein vanaf 1737. Klik hier.

Bekijk de omgeving van Warstein nu en in 1903.


Wachtendonk: Nakomelingen van Henricus Jutten en Sibilla Boosen, Wachtendonk (Boosenhof) vanaf 1752. Klik hier.

Bekijk de omgeving van Wachtendonk nu en in 1903 (1) en 1903 (2).


Billerbeck2: Nakomelingen van Joan Herman Jutte en Anna Maria Wobbe, gehuwd Billerbeck 1731. Klik hier.

Bekijk de omgeving van Billerbeck nu en in 1903.