Niedersachsen

De kaarten hieronder geven een globale geografische verspreiding van de naamdragers geboren vóór 1925. Klikken op een kaart geeft een vergroting.


Neuenkirchen: Nakomelingen van Anna Maria Wöestman/Wassmuth en (1) Joannes Hermannus Jütte en (2) Johan Wilm Hardiek genannt Jütte ,  Neuenkirchen im Hülsen vanaf 1777. Klik hier.


Hardiek, genaamd Jütte
Op 29 juni 1784 trouwt Joannes Wilhelmus Hardiek in Neuenkirchen im Hülsen met Anna Maria Wassmuth, de weduwe van Joannes Hermannus Jütte. Wilm trouwt als het ware in bij de familie Jütte en hij en zijn kinderen nemen deze naam over. Zelf wordt hij tot zijn dood vermeld als Hardiek modo Jütte, Hardiek jetzt Jütte of Jütte, geboren Hardiek. Zijn oudste en zijn jongste zoon vertrekken naar Holland, waarbij de laatste in Amsterdam, daar Jan genoemd, voor nageslacht zorgt. Opmerkelijk is dat de overlijdensdata van Jan’s ouders, zoals vermeld in zijn huwelijksbijlagen, volledig uit de lucht gegrepen zijn. Mogelijk heeft de beambte in Neuenkirchen geen zin gehad om die zorgvuldig op te zoeken of zelfs niet de beschikking gehad over de kerkregisters.

Wöeste, genaamd Jütte
Rond 1799 trouwt Heinrich Wöste uit Südmerzen in Neuenkirchen am Hülsen met Catharina Maria Jütte. De trouwregisters uit die periode ontbreken. Vanaf dat moment wordt Heinrich aangeduid met Wöeste genannt Jütte of Jütte geboren Wöeste en krijgen al zijn kinderen de naam Jütte. Zelfs na zijn tweede huwelijk in 1809 met Catharina Maria Hagedorn verandert hieraan niets. Lees verder …

Quakenbrück: Nakomelingen van Matthias Jütten en Catharina Gedrut Schönen, Quakenbrück vanaf 1750. Klik hier.


Rhumspringe: Nakomelingen van Joannes Jütten/Jützen, Rhumspringe vanaf circa 1655. Klik hier.


Borgloh: Nakomelingen van Christopher Jütte en Maria Elisabeth Bismeijer, Borgloh vanaf 1792. Klik hier.


Conrad Juette uit Illinois
Wie is hij, waar komt hij vandaan?
Op 5 december 1918 overlijdt in Quincy, Adams, Illinois (USA) de metselaar en steenhouwer Conrad Juette. Volgens de overlijdensberichten is hij afkomstig van Brochla in het koninkrijk Hannover. Hij is daar op 1 mei 1850 geboren en in 1889 met zijn gezin naar Amerika gekomen. Lees verder …

Ischenrode: Nakomelingen van Heinrich Jütte en Marie Engelhardt, Ischenrode vanaf eind 18e eeuw. Klik hier.


Opkomst en neergang van een imperium
Karl Georg Jütte wordt op 1 oktober 1832 te Ischenrode in de Landkreis Göttingen geboren als zoon van de smid en paardenhandelaar Johann Andreas Ludwig Jütte en zijn vrouw Elisabeth Hoffmeister. Op 19 juni 1852 vertrekt hij, op 19-jarige leeftijd, met het schip Elise vanuit Bremen richting Amerika. Lees verder …