Wöeste, genaamd Jütte

Rond 1799 trouwt Heinrich Wöste uit Südmerzen in Neuenkirchen am Hülsen met Catharina Maria Jütte. De trouwregisters uit die periode ontbreken. Vanaf dat moment wordt Heinrich aangeduid met Wöeste genannt Jütte of Jütte geboren Wöeste en krijgen al zijn kinderen de naam Jütte. Zelfs na zijn tweede huwelijk in 1809 met Catharina Maria Hagedorn verandert hieraan niets. Heinrich had een hard bestaan als Kötter, zoals zovelen in zijn omgeving. Vaak werd er daarnaast gezocht naar andere middelen van bestaan. Hierbij werd ook gekeken naar het rijkere Holland en relatief veel streekgenoten maakten de oversteek naar Amerika.

Zijn oudste zoon uit het tweede huwelijk, Johan Theodore oftewel Dirk geboren in 1810,beproeft zijn geluk al snel buiten zijn eigen streek. In 1833 wordt hij vermeld als Handelsmann in Maarsen, vermoedelijk is hij zijn oom Jan hierin gevolgd. Waarschijnlijk eerst als een soort marskramer, maar in 1834 openen beiden in Maarssen ook een winkel aan de Kaatsbaan. Dirk heeft echter meer ambities. In 1847 trouwt hij in zijn geboorteplaats Neuenkirchen im Hülsen met Catharina Flotemersch uit Bersenbrück. Kort na hun huwelijk emigreren ze naar Amerika en vader Heinrich en moeder Katharina gaan mee. Ze komen terecht in Mercer County in Ohio en zullen hier nog voor vele nakomelingen zorgen.

Het familiegraf van de familie Jütte op het kerkhof van Saint Peter, Mercer County, Ohio.

De inscripties op de steen zijn nog leesbaar, maar behoorlijk uitgesleten. Een nieuwe plaquette is op het graf aangebracht. Heinrich is waarschijnlijk rond 1857 overleden en niet hier begraven. De geboortedata van de anderen wijken licht af van de werkelijkheid.

Delpher, Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1-1-1896.

De familie Jütte houdt haar contacten in Maarssen. Er wordt nog steeds handel gedreven. Joseph Jütte (geboren 1835) verblijft in ieder geval in 1869 een pakhuis aan de Langegracht, hij is een jaar eerder in Neuenkirchen getrouwd. De handel is seizoensgebonden, het werk op het land in zijn geboorteplaats is ook nodig. Zijn zoon Bernard Heinrich Jütte vestigt zich definitief in Maarssen als koopman en manufacturier. In 1895 wordt hij tot Nederlander genaturaliseerd. Samen met zijn vrouw Maria Wilhelmina Schwertmann zorgt hij hier voor nageslacht.