Adverteren in de krant 7

Delpher, Opregte Haarlemsche Courant, 18-01-1816

Delpher, Opregte Haarlemsche Courant, 27-03-1823

Delpher, De Morgenpost, 26-05-1897

Delpher, De Morgenpost, 10-05-1902

Delpher, Haagsche courant, 08-02-1926