Huize Vroeglust in Breukelen, veiling van de inboedel in 1872

Dirk Jut wordt op 19 juni 1790 te Amsterdam geboren als jongste zoon van de vermogende koopman Pieter Nicolaas Jut en zijn vrouw Sara Westendorp. Dirk blijft ongehuwd en overlijdt op 12 februari 1872 te Breukelen in huize Vroeglust.

Op 17 maart 1808 wordt Dirk ingeschreven als poorter van Amsterdam, op dezelfde dag als zijn oudere broer Pieter Nicolaas, de latere voorvechter van de watergeneeskunde. Dirk wordt vermeld als looier, fabrikant, landeigenaar en veehouder en is niet onbemiddeld.

Vroeglust te Breukelen. Foto: Albert Speelman, 2008

Delpher, Opregte Haarlemsche Courant, 15-03-1828

In 1828 koopt Dirk huize Vroeglust voor 8000 gulden. Vroeglust is een buitenplaats te Breukelen aan de Vecht, gebouwd in 1747/1748. Volgens de koopakte horen bij het huis: 2 theekoepels, een stenen botenhuis met steiger aan de Vecht, een stal voor 8 paarden, een koetshuis, een huis verdeeld in 2 woningen en een tuinmanshuis. Bij het huis hoort ook een overtuin.

In Breukelen is Dirk Jutt eigenaar1Kadaster Breukelen-Nijenrode, artikel 56, Dirk Jutt, looijer, Breukelen van leerlooierij Ameland aan het water de Heykop (op het kadastraal minuutplan2Kadastrale kaart 1811-1832: minuutplan Breukelen-Nijenrode, Utrecht, sectie B, blad 01, nummer 191 Rivier de heikoop). Naast de looierij staat ook een huis met schuur en erf, vermoedelijk de woning van Dirk. Aanvankelijk blijft hij daar wonen en wil hij Vroeglust verhuren, zoals blijkt uit verschillende advertenties in onder andere De Opregte Haarlemsche Courant en de Utrechtsche courant: Te huur met mei aanstaande, een bijzonder welgelegen BUITEN-VERBLIJF , genaamd VROEGLUST, te Breukelen, prov. Utrecht, zijnde bijzonder geschikt om ook des Winters bewoond te worden , benevens eenen zeer ruimen Bloemtuin met Koepel aan de Vecht en Schuitenhuis ; alsmede de vrije Wandeling in eenen Boomgaard, en gebruik eener Koepel aan den Straatweg van Amsterdam op Utrecht, alles een uitgestrekt gezigt opleverende, zoo over de rivier de Vecht, Zand- en Straatweg als over uitgestrekte Landerijen …3Delpher, Utrechtsche courant, 25-01-1830 Bij gebrek aan belangstelling probeert hij het ruim een jaar later opnieuw: Te Breukelen te huur, de verkleinde Heeren-huizing en tuin genaamd Vroeglust, met of zonder Stalling4Delpher, Opregte Haarlemsche Courant, 30-04-1831. Wanneer hij zelf naar de buitenplaats vertrekt, is onduidelijk. In de periode 1835-1853 is hij brugmeester van de Vechtbrug te Breukelen5Regionaal Historich Centrum Vecht en Venen, Gemeente Breukelen-Nijenrode, 1811-1948, Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de Vechtbrug te Breukelen. Dirk verkoopt de looierij en het huis in 1846, maar dan woont hij al in Vroeglust6In november 1843 wordt de leerlooierij al te koop aangeboden (Delpher, Utrechtsche provinciale en stads-courant, 20-10-1843), maar niet verkocht. Het huis wordt dan als knechtswoning bestempeld. Twee jaren later wordt de looierij te koop aangeboden voor afbraak (Delpher, Utrechtsche provinciale en stads-courant, 01-10-1845). Volgens het kadaster heeft Dirk de looierij in 1846 verkocht. In 1853 blijkt ze met een nieuwe eigenaar nog steeds in volle werking te zijn (Delpher, Algemeen Handelsblad, 26-09-1953).. Ook zijn oudste zus Anna woont er tot haar overlijden in 18527Bevolkingsregister Breukelen-Nijenrode, 1850-1862,  <a>https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QW-3KFX</a>blad 238.

Delpher, Opregte Haarlemsche Courant, 17-02-1872

Na het overlijden van Dirk wordt de nalatenschap door de erfgenamen verkocht. Op 25, 26 en 27 juni 1872 wordt de inboedel van huize Vroeglust door notaris Snel te Breukelen openbaar verkocht. In de aankondiging van deze verkoop in het Algemeen Handelsblad van 16 juni wordt de inboedel beschreven.

Delpher, Algemeen Handelsblad, 16-02-1872

De buitenplaats wordt in 1872 verkocht aan genees-, heel- en verloskundige Floris Vos uit Breukelen-Nijenrode. In 1880 komt de buitenplaats in het bezit van  de Rooms Katholieke gemeente. De overtuin werd gebruikt voor de bouw van de Johannes de Doperkerk, een klooster en een school. Deze laatste twee zijn echter al weer afgebroken. Als de kerk in 1885 gereed is, wordt het huis Vroeglust in gebruik genomen als pastorie.

In 2017 wordt op een veiling van historiepenningen8Karel de Geus muntveilingen, veiling 44, historiepenningen op jaartal een bronzen munt aangeboden, die Dirk Jut ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag heeft laten slaan. Op de voorzijde staat een zwevende engel met opgeheven armen tussen acaciatakken met het omschrift TOT HIERTOE HEEFT DE HEER GEHOLPEN en op de keerzijde de tekst DIRK JUT / OUD 80 JAREN / OP VROEGLUST / TE BREUKELEN / 19 JUNIJ 1870.9W.K.F. Zwierzina, Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende Penningen, geslagen na November 1863. Tijdschrift van het Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde, 9 (1901), 27-28

Dirk Jut 80 jaar, munt brons 30 mm