Hendrik Jutten uit Heiden

Hendrik Jutten en Femmina Agtersoon trouwen op 23 mei 1802 samen met 43 andere koppels op het stadhuis van Amsterdam. Volgens het ondertrouwregister is Hendrich Iütten, zoals hij ondertekent, afkomstig van Heyden in Munster. In de parochiekerk St. Georg te Heiden wordt Joannes Henricus gedoopt op 29 juni 1773 als zoon van Gerd Bernd Jutte en Anna Maria Bucking. Dit zijn echter niet de oorspronkelijke familienamen van zijn ouders.

In het Münsterland, en ook wel op andere plaatsen in het Rijnland, was het gebruikelijk dat de bezitters van de grotere hoeven en ook andere families bij gebrek aan mannelijke erven en nakomelingen de familienaam niet verloren lieten gaan. Een nieuwe bezitter en soms een schoonzoon wordt behalve met de eigen familienaam ook aangeduid met die van de hoeve of zijn vrouw. In de kerkregisters worden beide vermeld (… nunc … of … genannt …). Na verloop van tijd vervalt de oorspronkelijke naam en ook de kinderen krijgen niet meer de vadersnaam.

Joan Henrich Jütten trouwt op 8 mei 1715 te Heiden met Elisabeth Brinckers. Ze krijgen twee zonen: Arnoldus Jütten, gedoopt Heiden 5 juli 1716 en Joan Berndt Jütten, gedoopt Heiden 28 februari 1719. Alleen Arnoldus trouwt in Heiden. Op 30 oktober 1736 met Gertrud Blomen en na het haar overlijden op 10 oktober 1739 met Adelheid Weling. Alleen uit het eerste huwelijk heeft hij een kind, namelijk Anna Christina Jutten, gedoopt op 1 november 1737. Zij trouwt op 31 januari 1755 te Heiden met Gerd Bernd Soppen. Samen met hem krijgt zij vijf kinderen (4 zonen en 1 dochter), allen met de naam Soppe(n). Als Anna Christina op 22 april 1771 overlijdt, dreigt de naam Jütten in Heiden te verdwijnen. Alleen Arnoldus leeft dan nog (hij overlijdt op 30 december 1800).

Nog geen twee maanden later, op 18 juni 1771 hertrouwt haar man met Anna Margareta Bücking en wordt hij in het trouwregister vermeld als Gerd Bernd Jutten. Bij de doop van hun oudste kind (Anna Margareta op 2 mei 1772) wordt hij nog Soppe genoemd, daarna steeds Jutte(n). Om die reden gaat Hendrik in Amsterdam door het leven als Jutten en niet als Soppen of nog anders. Bovendien worden ook de nog levende halfbroers en -zussen uit het eerste huwelijk van zijn vader als Jutte(n) vermeld.

Ook de familienaam van zijn moeder heeft een wijziging ondergaan. Op 2 oktober 1741 wordt Anna Margareta in het naburige Groß-Reken gedoopt als dochter van Ortwin Lutke Westrich nunc Bücking en Anna Bücking.