Voor twee gulden bij de krijgsraad

Leendert Cornelis Jutten is op 28 januari 1867 te Haarlem geboren als vijfde zoon van de metselaar Johannes Jutten en zijn echtgenote Adriana Jacoba Hafakker.

Op 11 mei 1887 wordt hij voor de Nationale Militie ingedeeld als loteling van de lichting 1887 uit de gemeente Haarlem onder nummer 142. Als dienstplichtige wordt hij ingedeeld bij de 2e compagnie, 3e bataljon, 4e regiment infanterie in het garnizoen te Haarlem. Uit zijn stamboekkaart met nummer 16233 halen we zijn signalement. Bij zijn aankomst bij het korps is hij 1,615 meter lang, heeft hij een ovaal aangezicht, hoog voorhoofd, blauwe ogen, gewone neus en mond, ronde kin, blond haar en wenkbrauwen, zonder merkbare kentekens.

Noord-Hollands Archief, 60-142 Vonnissen krijgsraad, dossier 76

Al na een paar maanden, in augustus 1887, moet de 20-jarige voor de krijgsraad verschijnen. Wat is er aan de hand?
Op zondag 31 juli om half drie krijgt Leendert van de foerier twee gulden om die om te wisselen voor centen. ’s Morgens heeft Leendert met een paar burgers buiten de kazerne al flink gedronken, maar de foerier heeft volgens diens verklaring niet in de gaten dat hij onder invloed is. Leendert verlaat de kazerne en verteert al het geld, al kan hij zich later niet meer herinneren waar. De foerier zoekt hem vergeefs, maar vindt hem uiteindelijk om half vijf slapend op bed. Tegen de foerier ontkent Leendert het geld gekregen te hebben en daarom laat deze hem in voorlopige hechtenis nemen. Daar geeft hij het vergrijp wel toe tegen de sergeant van de week. Deze stuurt hem samen met een korporaal naar huis om bij zijn ouders twee gulden te halen. De ouderlijke woning aan de Jan Steenstraat ligt slechts anderhalve kilometer verwijderd van de kazerne, het huidige hoofdbureau van politie. De ouders zullen niet blij zijn geweest, maar het geld wordt nog dezelfde avond overgedragen aan de sergeant-majoor.

Leendert betuigt spijt, maar de krijgsraad in het vierde militaire arrondissement, standplaats Haarlem, verklaart hem op 8 augustus schuldig aan verduistering. Hij wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van één maand en de betaling van alle kosten.