Adverteren in de krant 1

Delpher, Limburger koerier, 03-02-1894

Delpher, Limburger koerier, 21-09-1921

Delpher, Arbeiderssport; orgaan van de Nederlandsche Arbeiderssportbond, jrg 5, 1932, no. 11, 12-03-1932

Delpher, Limburger koerier, 30-10-1937