Verhalen

Deze pagina gebruik ik om te testen.

 

Rosalie Laudy
(Venlo 1882 – Sittard 1976)


Dankzij de schenking van mej. M. Laudy te Sittard van ca. 400 glasnegatieven aan het museum ‘Den Tempel’ werd een amateurfotografe ‘van Sittardsen bloede’ ontdekt: Jeannette Maria Constance Leopoldine Rosalie Laudy 1. Zij werd geboren te Venlo op 16 januari 1882 en overleed te Sittard op 7 juli 1976. Haar ouders waren de uit Sittard afkomstige aannemer en handelaar in bouwmaterialen Leopold Laudy en diens vrouw Josephine Ackermans.

Rosalie ‘Linke’ Laudy studeerde geschiedenis en Frans en bezocht enige jaren een kunstacademie. Evenals haar broer Lucien bleef zij ongehuwd. Als ontwerpers van haute couture kleding en borduurwerken vestigden zij samen ateliers in Den Haag en Brussel, waar zij o.a. voor de beide koningshuizen werkten. In het eerste decennium van deze eeuw begon zij zich te interesseren voor de fotografie. De oudste door haar nagelaten negatieven zijn gemaakt in 1909. Helaas is een groot aantal negatieven verloren gegaan, waarschijnlijk enige duizenden.

Zij was lid van de Association Belge de Photographie, Section Bruxelles. In deze kring werd haar fotografisch werk uiteraard beïnvloed door de eigentijdse foto grafie, met name door de bekende fotografen Leonard Missonne en Charles Puttemans. De onderwerpen van haar foto’s zijn vooral landschappen, stads- en dorpsgezichten, kastelen en boerderijen. De opnamen ademen meestal een serene sfeer en zijn romantisch in de geest van die tijd. Voor zover bekend vergrootte zij de opnamen niet, doch maakte contactafdrukken van de 9 x 12 cm of 13 x 18 cm grote glasnegatieven.
Uit hulpmiddelen, die in haar nalatenschap gevonden zijn, blijkt dat zij ook een van de edele procedé’s toepaste, waarschijnlijk broomoliedruk. Helaas is hiervan niets bewaard gebleven. Ze is overleden te Sittard in 1976.

In het voorjaar van 2016 was in Museum De Domijnen te Sittard een tentoonstelling 2 van onder andere borduurmaterialen, patronen, documenten en foto’s afkomstig uit het borduuratelier van Lucien en Rosalie Laudy.

1. Roebroeks, G.(1986). Geschiedenis van de fotografie in Sittard. Historisch Jaarboek voor het Land van Zwentibold, 7, 159-162.
2. Nieuws.nl (2016). Ver weg dichtbij – Manufacta II. Geraadpleegd op 30 december 2018, https://sittard-geleen.nieuws.nl/nieuws/20160224/ver-weg-dichtbij-manufacta-ii/


Jacob en Trijntje zijn op 14 februari 1683 gereformeerd getrouwd in Westzaandam. Beiden wonen dan op het noord end van de molenbuurt.
 
Gemeentearchief Zaanstad, DTB Westzaandam gereformeerd, Kerkeraadshandelingen, 1665-1691 (55a), image 611:
De kerkeraadsvergadering van 28 november van dat jaar vermeldt dat beiden als lidmaten in Westzaandam zijn aangenomen. Volgen de naemen der persoonen dewelcke na voorgaande belijdenisse des geloofs tot ledematen der heren Jesu Christ zijn aangenoomen.
3. Jacob Cornelisse Jutte, 4 Trijntje Dircks zijn huijsv[rouw], [beijde] op Mr Keesen padt.

 
Gemeentearchief Zaanstad, OA-0008 Oud Rechterlijk Archief Westzaan, 1594 Register van transportakten, f.172v, image 193:
Op 30 april 1711 verkopen Pieter Breuwer en Claas Dircks Voogd voor 1000 gulden aan Jacob Cornelis Jutte te Westzaandam “2/3 parten in het huijs en erff genaemt den bonten arend staende en gelegen tot Westzaandam in de molenbuurt aen de Zaen, belent ten noorden de weduwe van Willem Adriaens Volger en ten zuijden de weduwe van Pieter Dircksz Nomen”.